POVÍDKY

ZPĚT do Knihovny nebo na Novinky

Nepoužívejte tuto povídku na jiných stránkách bez svolení jejího autora. V případě dotazu mě prosím kontaktujte. Děkuji!
Při neoprávněném použití se dopouštíte krádeže autorského díla, což je proti dobrým mravům a zároveň protizákonné!

 

  
Lily
Autor:
Lucys

Р  4. část  Ñ


Vrátila se ze své procházky po hradě a zastavila se u těžkých dveří ve sklepení. Tentokrát cestu našla bez problémů.
Celou tu dobu, co se bezcílně toulala chodbami a prázdnými učebnami, měla o čem přemýšlet. Staré vzpomínky tiše spaly, poslušně zastrčené v koutku její mysli. Nemělo cenu je vystavovat dennímu světlu. To přinášelo akorát bolest a beznaděj.
Její mysl zaměstnával pouze jeden člověk. Tisíce otázek jí poletovalo hlavou jako hejno vyplašených ptáků. Jedna se však připomínala nejčastěji. Jako datel, který hledá potravu šplhaje po zvrásněných kmenech vysokých stromů a jeho neúnavné ťukání se ozývá v širokém okolí, stejně tak vytrvale si počínala ona otázka. Vybrala správně? Je Severus Snape tím pravým a jediným?
Vybavila se jí Jamesova drahá tvář a jeho výraz, když mu oznámila, co se chystá udělat. Nejdřív myslel, že si z něj dělá legraci. Pak se jí vysmál a nakonec ji zapřísahal, aby to nedělala.
Pamatovala si každé slovo, které jí tehdy řekl. Dost se pohádali a Lily nakonec nešťastně kapitulovala pod náporem jeho hněvu. Slíbila mu, že na svůj bláhový nápad zapomene.
Nebylo to však nic platné. Ta myšlenka ji stále nepřestávala trápit a nahlodávala její mysl.
Pokud byla skálopevně přesvědčená o správnosti svého rozhodnutí, pevně si stála na svém a nepohnuli by s ní ani párem volů. Lily v žádném případě nebyla jedna z těch, kdo své názory mění z minuty na minutu, kteří se otáčejí jako korouhvičky ve směru, kterým fouká vítr.
Rozhodla se, že nebude spěchat. Musela se smířit s tím, že tu zřejmě zůstane déle, než plánovala. Nehodlala však dělat nic polovičatě, zvláště pokud šlo o jejího syna.
Na její tváři se objevil široký úsměv. Musela si přiznat, že byla šokovaná, když Harryho po tolika letech znovu spatřila. Byl tolik podobný svému otci, až jí to vyrazilo dech. Stejný výraz očí, stejná kštice neposlušných tmavých vlasů.
Potřásla hlavou, aby zaplašila představy a rozhlédla se. Chodba byla jako vždy pustá a prázdná. Nikde ani živáčka. Zhmotnila se a zaklepala na dveře. Neměla nejmenší chuť Snapea při čemkoliv přistihnout.
„Vstupte,“ ozval se po chvíli jeho zastřený hlas.
Když zavřela dveře, překvapeně vzhlédl. „Předpokládal jsem, že se tu dříve nebo později objevíš,“ ušklíbl se a odložil brk. Pečlivě sroloval pergamen a přidal ho na hromádku k ostatním, již opraveným pracem. „Ale vůbec jsem nečekal, že použiješ tak otřepaný způsob.“ Že by zahlédla úsměv? To těžko… Jenom hra stínů.
„Pro tebe možná,“ opáčila.
Kývl směrem ke koženému křeslu. „Neposadíš se?“ vybídl ji a unaveně si stiskl kořen nosu.
Lily si vybrala pohovku na druhé straně a usadila se na jejím vzdálenějším konci. Sáhla po vázané knize na vrchu komínku vedle své levé nohy a se zájmem si přečetla její název. Jedy s pomalým účinkem – Jejich charakteristika, složení a příprava. Otevřela ji a pohledem přelétla její zažloutlé stránky.
„Hledáš něco konkrétního?“ téměř neslyšně zabručel, znova ponořen do své práce.
Místo odpovědi se ho zeptala. „Přečetls je všechny?“ Rozhlédla se kolem sebe.
„Ano,“ odpověděl, aniž by odtrhl pohled od pergamenu. Namočil brk a pokračoval v opravování.
„A tvoje nejoblíbenější?“ zeptala se hloupě. Ani v těch nejdivočejších snech si nepředstavovala, že někdy bude sedět v pracovně Severuse Snapea, učitele lektvarů ve škole, kam spolu oba kdysi chodili, a bude s ním konverzovat o knihách.
„Ta, kterou držíš,“ řekl temně a nechal brk sklouznout do zdobeného kalamáře. Vstal a přešel k soustavě polic za jejími zády. Kolem Lily zavanula vůně směsi koření a bylin.
Ze třetí police od shora vytáhl tlustý svazek a nalistoval příslušnou stranu, kterou potřeboval. Chvíli si něco mumlal a poté knihu vrátil na místo.
„Máš hodně práce?“
Pohlédl na ni. „Nic, co by nemohlo počkat. Pokud mi snad chceš sdělit….“ Vytáhl další knihu.
„Možná,“ přerušila ho.
Knihu, kterou před chvílí křečovitě svírala v rukou, nechala bez dalšího povšimnutí ležet na pohodlném sedáku pohovky a přešla k malému oknu. „Přišla jsem, protože…“ Nepřítomně shlížela na bradavické pozemky zahalené milosrdnou tmou.
Ramenem se opřela o chladnou kamennou zeď a pozorovala, jak se stříbřité vlnky třpytí na jezeře ozářené bledým světlem dorůstajícího měsíce. Co chvíli se popohnány větrem hravě rozeběhly po hladině. Tančily ve větru stejně, jako ohebné větve Mlátivé vrby stojící na břehu tmavého jezera. Ve slabém světle viděla siluetu statného stromu. Jeho větve se jako hadi plazily po nebi a navzájem se proplétaly a dotýkaly, aby se v další chvíli zase od sebe vzdálily jako ostýchaví milenci.
Severus Snape vzhlédl od příručky, kterou držel v rukou. Zahleděl se na nehybnou postavu u okna. Zprvu jí neměl v úmyslu věnovat více jak letmý pohled. Když si ale všiml, že od něj stojí napůl odvrácená a vyhlíží z okna, setrval na ní svým pohledem déle.
Lampa nad ní ozařovala její vlasy a vytvářela kolem nich rudou auru. V tom měkkém světle mu připadala jemná a křehká a přesto tak skutečná. Bylo těžké uvěřit, že je mrtvá. Čišelo z ní tolik života…
Celých patnáct let, přemýšlel. Patnáct let, které uplynuly od její smrti a které byl nucen strávit bez ní.
Jí bylo pořád pětadvacet. Jak se jí asi musí jevit on, ve svých čtyřiceti letech?
Potřásl hlavou nad svými vlastními myšlenkami. K čemu jsou vlastně dobré takové úvahy? Odvádí ho od práce a brání soustředění. Vztekle se odvrátil a mrskl knihou zpět do police.
Lily se ohlédla. „Už jsi skončil?“ zeptala se s nadějí v hlase. Věnovala mu jeden ze svých kouzelných úsměvů a znovu vyhlédla z okna. „Nechceš se jít projít? Mohli bychom si promluvit venku, při procházce,“ navrhla nadšeně.
„To nepřipadá v úvahu,“ zavrčel. „Takhle jít nemůžeš, protože by tě někdo mohl spatřit. V případě, že budeš neviditelná a někdo uvidí mě, bude si myslet, že jsem se zbláznil,“ vysvětlil jí suše. Sáhl po knize, kterou nechala ležet na pohovce a zařadil ji na své místo, jen aby se nemusel dívat do jejích očí, ze kterých čišelo zklamání.
Lily se od něj odvrátila a opět se pohroužila do svých myšlenek. Tentokrát už nevnímala krásu za oknem, která ji před chvílí tolik vábila.
Nahoře pod noční oblohou, pouze s větrem a hvězdami jako svědky její zrady, dokázala říci, že vybrala správně, a myslela to z celého srdce vážně. Avšak zde – zde, v jeho přítomnosti, pod jeho vlivem … jí ta slova vázla v hrdle a nemohla je opět vyslovit.
Najednou si připadala zase jako zrádkyně. Tolik vzpomínek a citů v ní ožilo v Severusově přítomnosti.
Trhla sebou, když uslyšela jeho tichý hluboký hlas. „Protože…“ napověděl jí a přinutil ji tak, aby pokračovala.
Stál těsně u ní. Kdyby se jen nepatrně zaklonila, mohla se opřít o jeho hruď. Cítila teplo, které vycházelo z jeho těla. Do nosu jí pronikala slabá kořeněná vůně.
Roztáhla chřípí a prudce vtáhla vzduch do plic. S náhlou rozhodností se prudce otočila. Teď mu všechno řekne.
Jeho obličej byl sotva pár centimetrů od jejího. Stejně rychle, jak v ní nová energie vzkypěla, zase odumřela. Mlčky si hleděli do očí.
Zbytečně sám sebe snažil přesvědčit, že u ní stojí tak blízko proto, aby ji  znervózněl. Tomu, co se stane, nedokázal a nakonec ani nechtěl zabránit.
Sklonil se a políbil ji na pootevřené rty. Tolikrát se mu o tomhle zdálo. Teď jako by se jeho sen stal skutečností. Vůbec se nepozastavoval nad tím, jak je to možné. Počínal si jemně. Zkoumal hebkost jejích úst. Lehce se dotýkal svými rty jejích.
Lily byla tak ohromená, že se nezmohla na jediný projev odporu. Unikl jí tlumený povzdech. Bylo to tak dlouho, co se jí někdo dotkl, opravdu dotkl. Tak dlouho, co ji někdo políbil. Vytáhla se na špičky. Instinktivně zvedla paže a objala ho kolem krku. Toužila, aby se jí dotýkal. Aby nepřestával.
V tu ránu jako by do něj uhodil blesk. Jako by si až teď uvědomil, co vlastně dělá.
Vymanil se z objetí jejích paží a prudce ji od sebe odstrčil, jako by se spálil. Zavrávoral.
Přerývaně dýchal. Jeho hruď se zvedala a klesala v prudkém rytmu, jako by dlouho běžel. Nevěřícně na ni hleděl planoucím pohledem.
Naprosto neschopen rozumně uvažovat rychle přistoupil ke krbu a nepřítomně přejel roztřesenými prsty po jeho římse.
Svrběly ho dlaně touhou se jí znovu dotknout. Nenáviděl se za vlastní myšlenky, za svou touhu. Za neschopnost nechat svoje city bezpečně uzamčené ve svém srdci. Bezmocně zaťal ruku v pěst.
Když se opět zcela ovládal a odvážil se otočit, místnost byla prázdná. Lily byla pryč. Místo toho, aby se mu tělem rozlil pocit úlevy, ho popadl  nevysvětlitelný pocit úzkosti, že odhalil až příliš z toho, co mělo být ostatním navždy zastřeno. Zmatený vlastními pocity se vyčerpaně svezl do koženého křesla.
 

Р  5. část  Ñ

 
Věděl, že pokud sama nebude chtít, nikdy ji nenajde. Přesto se v noci, již třetí od chvíle, co se neukázala, rozhodl projít celý hrad v naději, že na ni někde narazí.
Toho večera, co ji políbil, se v jeho nitru znovu rozpoutala stará bouře citů. Když ji pak od sebe odstrčil, byl z toho vyplašenější než ona. Ublížil jí, toho si byl vědom. Ale svého náhlého projevu citů se zděsil natolik, že nebyl schopen myslet na to, jak se cítí Lily.
Před očima se mu vybavila její bledá tvář. V krásných očích zaznamenal stopy překvapení, ale nemohl ani slovem popsat úlevu, která se jeho tělem rozlila jako smrtící jed, když v nich nenašel žádnou známku znechucení.
Její nepřítomnost ho začínala zneklidňovat. Zjišťoval, že je v hodinách roztržitý a duchem nepřítomný a to ho vyvádělo z míry. Nejednou za posledních pár dní přistihl studenty, jak se baví na jeho účet a on nijak nezasáhl. Najednou nebyl schopen svého obvykle opovrženíhodného jednání, kterým si zachovával ode všech chladný odstup. Proto ještě častěji vyhledával samotu svého sklepení, kde se schovával jako raněné zvíře.
Bylo pro něj hořkým poznáním, když si konečně přiznal, že mu Lily začíná svým způsobem scházet. Tiše a zdánlivě nenápadně se vplížila do jeho života, ale s účinky uragánu, který s ničivou silou rozmetává klid a nechává po sobě jen spoušť.
Zahnul vpravo a ocitl se v chodbě vedoucí do odlehlé části hradu, která už se dlouhou dobu nepoužívala.
Vytáhl hůlku z hábitu. „Lumos!“
Na konci hůlky se objevila světelná koule, která ozářila část chodby jasným světlem. Pokračoval dál, hůlku pevně svíral v ruce natažené před sebou.
Nečekaný pohyb pár metrů před ním ho donutil zastavit. Zvedl hůlku výš, aby lépe viděl.
„Chytej,“ křikl rozpustile Protiva, zlomyslné školní strašidlo, které nečekaně vylétlo z kamenné stěny před Snapem. Tomu, než se stačil rozkoukat, přistál na hlavě balónek plný vody, který se s temným prasknutím rozprskl a voda v něm zlila profesora od hlavy až k patě.
„Protivo,“ zavrčel Snape výhružně.
„Páni, profesor Snape,“ stačil zakvičet Protiva, který si předtím nevšiml, s kým má tu čest.
Snape zdvihl hůlku. „Petrificus totalus!“ zaburácel a namířil jí na Protivu. Tomu rázem sklesly paže k bokům a nohy se mu srazily k sobě. Celé tělo mu ztopornělo, a kdyby byl obyčejným smrtelníkem, padl by tváří k zemi, ztuhlý jako kus dřeva. Zatím se strnule vznášel ve vzduchu.
„Zatraceně!“ Snape vztekle pohodil hlavou, aby odstranil mokré prameny černých vlasů z obličeje a prohlédl si svůj zmáčený hábit. Voda z něj doslova crčela.
„Zatraceně!“ drtil mezi zaťatými zuby. V mokrých šatech, které se mu nepříjemně lepily na tělo, měl pramalou chuť pokračovat v noční výpravě hradem.
Tohle nadělení mohl zpravit jedním jednoduchým kouzlem, jediným mávnutím hůlky, ale neudělal to. Tentokrát v tom nehrál roli jen jeho hluboko zakořeněný odpor k pošetilému mávání hůlkou. Byl tím vším, co se s ním dělo, otrávený. Najednou si připadal tak strašně unavený.
Loupl pohledem po nehybném strašidle. „S tebou si to vyřídím později,“ slíbil.
Nasupeně se otočil na patě a rychle kráčel směrem ke své komnatě. Protivu nechal bezmocně viset ve vzduchu, aniž by mu věnoval další pohled.  

Práskl dveřmi s takovou silou, až skoro vypadly z pantů. Do toho jediného pohybu vložil veškerý vztek a deprivaci (deprivace = dlouhodobý nedostatek tělesných a psychických potřeb) posledních dní. Měl pocit, že víc už snad nesnese.
Lily se probudila. Vylekaně se posadila na posteli a snažila se rozkoukat ve tmě, která v pokoji panovala.
Snape rychlým krokem přešel k šatní skříni v rohu a prudce ji otevřel.  Stanul v kuželu měsíčního světla, které dovnitř pronikalo vysokým oknem. Odložil hůlku a namáhavě se vysoukal z hábitu. Hbitými prsty rozepnul svislou řadu knoflíků na kabátci, který vzápětí setřásl. Pokračoval další řadou knoflíků vpředu a na rukávech černé košile bez límečku a stáhl ji ze sebe. Jemná látka košile přistála na zemi u jeho nohou, vedle ostatních promáčených svršků.
Lily na něj fascinovaně hleděla aniž by cítila jakékoliv rozpaky. Viděla jeho vysokou postavu, mírně skloněnou hlavu a křivku silných nahrbených ramen, jak zápasil s páskem u kalhot.
Když zazvonila spona pásku a Lily uslyšela zvuk zipu, v duchu zamumlala příslušnou formulku. Komnatu zalilo tlumené světlo. Za chvíli už mohlo být příliš pozdě, aby upozornila na svou přítomnost. Dovedla si dost dobře představit, jaké by to oběma způsobilo rozpaky. Měla se ozvat hned, jak přišel. Byla však příliš překvapená jeho náhlým příchodem, že nestihla adekvátně zareagovat.
Až doteď k ní stál zády. Prudce se otočil a vyjeveně hleděl na vetřelce ve své posteli.
Pootevřel ústa a nadechl se.
„Promiň mi to překvapení,“ řekla dříve, než se na ni stačil obořit.
Snape sevřel rty, potlačuje tak vzrušení, a tázavě se na ni podíval. Pro tentokrát byla ušetřena řízné odpovědi, za což mu byla vděčná.
„Čekám tu na tebe,“ vysvětlila celkem zbytečně.
Jakmile ji uviděl sedět rozespalou ve své posteli, veškerý vztek ho přešel. Ten obraz, který měl právě před sebou, byl tak neuvěřitelně svůdný. Lily byla svůdná. A on byl koneckonců jenom obyčejný muž, pokud se žen týkalo. Naprázdno polkl.
Už si ani nedokázal vzpomenout, kdy měl naposled v posteli ženu. Ovšem, občas se nějaká našla. Žádná však nedokázala uspokojit jeho touhu, žádná se ani v nejmenším nemohla vyrovnat té, po které tak zoufale toužil.
Věděla, že by měla sklopit zrak a dopřát mu alespoň tolik soukromí, aby se mohl nerušeně převléct, ale nemohla si pomoci. Jeho nahé tělo přitahovalo (jeho nahý trup) její pohled s nečekanou intenzitou.
Nikdy z něj neviděla víc, než jen obličej a ruce. Vlastně, ten den u jezera… Jinak byl vždy dokonale oblečený a vždy v černém.
Když tu teď stál polonahý, připadal jí víc jako člověk. Smrtelný a zranitelný, bez svého cynického krunýře. Jako by spolu s oblečením svlékl i masku, kterou před ostatními nikdy ani na vteřinu neodložil.
První se vzpamatoval on. Vzduch proťal jeho rozhněvaný hlas. „Mohla bys na mě přestat zírat!“ zavrčel. „Prosím,“ dodal po chvíli, aby ztlumil příkrost své žádosti.
„Promiň,“ pípla a neochotně se otočila. Zavládlo mezi nimi napjaté ticho. Lily slyšela šustění látky, jak se kvapně oblékal. „Čekala jsem tu na tebe,“ vyhrkla. „Když jsi dlouho nešel, usnula jsem.“
Zabručel na znamení, že ji slyšel, ale nic neřekl.
„Už jsem přestala doufat, že se tu objevíš. Copak ty nikdy nespíš?“
„Skoro ne,“ přiznal. „Většinou nemůžu spát. Trápí mě noční můry.“ Konec věty nechal odumřít v hrdle.
Vycítila, že řekl více, než zamýšlel, a nyní litoval, že se jí svěřil s něčím, co odhalilo temné zoufalství skrývající se za jeho hrdou a cynickou rezervovaností.
„Ale jak tedy…“ zeptala se, i když si byla jistá, že odpověď zná předem. Několikrát už si všimla malé lahvičky, kterou nosil neustále při sobě.
Zavřel skříň a otočil se k ní. Zapnul si knoflík na rukávu čisté košile a teprve pak jí odpověděl. „Povzbuzující lektvar,“ prohlásil unaveně. „Šokuje tě to?“
„Ne,“ řekla po pravdě. Mnoho kouzelníků si vypěstovalo závislost tohoto druhu. Stejně jako Snapea je sužovaly noční můry, které se objevily jako následek setkání s opravdovým zlem. Našli se však i tací, kteří se zhlédli ve světě mudlů a po jejich vzoru ho užívali pouze pro mimořádné zážitky a stavy, které jim poskytoval.
Když Lily vzhlédla, stál u okna a vyhlížel ven. Stál rovně jako svíce, ruce založené na hrudi. Po „lidském“ Snapeovi už nebylo ani památky.
Proti světlu se ostře rýsoval jeho dravčí profil. Opravdu připomínal dravce. Dravce, který číhá na svou kořist bezpečně skrytý v hustém houští, čekající a nebezpečný.
Nechtěla ho dráždit, ale přesto se musela zeptat. Bylo to pro ni důležité.
„Do jaké míry jsi na tom závislý?“
„Závislý?“ zeptal se zamyšleně, jako by nechápal, co to slovo znamená. V dálce slyšel její hlas, ale jen nejasně si uvědomoval, na co se ho ptá.
Nemohl se na ni dívat. Představovala pro něj příliš velké pokušení. Ovoce, které bylo na dosah jeho ruky, a které nesměl utrhnout. Představovala vše, po čem celý život toužil a co mu celý život bylo nemilosrdně odpíráno. Copak toho, k čertu, chtěl tak moc?
Dostala se moc blízko. Nemůžeš ji nechat nahlédnout ještě hlouběji. Nesmíš. Nesmíš!
Myslí se mu šířil šepot vtíravého hlasu, který stále sílil, až mu dunělo v hlavě. Bolest byla skoro nesnesitelná. Přitiskl si chladné ruce dlaněmi na spánky. Hlas však neutichal.
Kdyby nebylo jí… Ona za všechno může. Ona je vším vina. Hned teď ji musíš bezpodmínečně vyrvat ze svého srdce, ze svých myšlenek.
Klesl na kolena. Hlavu skryl do dlaní, které zoufale tiskl k rozpáleným spánkům.
Ona je tvou slabostí a ty nesmíš být slabý. Za žádnou cenu jí nesmíš dovolit, aby tě připravila o tvou ostražitost. Nedovol jí, aby otupila hrot tvé pozornosti. Jinak je s tebou konec. KONEC!
Voldemort má oči všude. Čeká jen na vhodnou chvíli. Čeká, až mu sám poskytneš záminku, aby tě mohl zničit. ZNIČIT!
Ona už je dávno po smrti, ale ty žiješ. Nechceš se přece stát další z obětí Pána zla…
Stejně rychle, jak bolest přišla, tak také odezněla. Ticho.
Severus Snape si uvědomil, že klečí skrčený na chladné zemi. Srdce mu bilo jako splašené. Třásl se. Ztěžka vstal.
Lily stála kousek od něj. Její postavu měkce obklopovalo světlo lampy, která stála za ní na nočním stolku vedle postele. Přesto, že jí neviděl pořádně do obličeje, tušil, že na něj hledí se zděšeným výrazem v krásných zelených očích.
Přes jeho tvář přelétl stín, když se nepatrně pohnul směrem k ní. O krok ustoupila.
Bezděky si třel levé předloktí, na kterém ho pálilo znamení Zla.
„Proč si vlastně přišla?“ zeptal se a ticho, které mezi nimi zavládlo, prořízl jeho ostrý hlas. „Proč ses vrátila?“ zopakoval svoji otázku ještě naléhavěji.
„Já…“
Když bylo jasné, že ze sebe nic víc nedostane, věnoval jí chladný pohled a vyrazil přes místnost. „Mám ještě práci,“ zavrčel.
Ne však ke dveřím vedoucím do své pracovny, ale ke dveřím na chodbu. Trhla sebou, když za ním s prásknutím zapadly těžké vstupní dveře. Byl pryč.
  

Р  6. část  Ñ

 
Harry ještě spal. Ležel na zádech, přikrytý až po bradu. Jeho hrudník se zdvihal a zase klesal v pomalém rytmu klidného spánku.
Lily si hřbetem ruky setřela slzu, která se jí koulela po tváři a vytvářela tak slanou cestičku.
Seděla v nohách Harryho široké postele opřená o vyřezávaný sloupek. Skrčené nohy měla přitažené k hrudi, paže ovinuté kolem nich.
Stejně strávila předešlé dvě noci. Pozorovala spícího syna a mučila se představami, jaké to mohlo být, kdyby do jejich života nezasáhlo zlo a nemilosrdná smrt je nerozdělila.
Tak ráda by ho pohladila po vlasech, políbila na čelo a řekla mu, jak ho má ráda a jak strašně se jí stýská.
Další slzu nechala bez povšimnutí skanout.  

Harry se probudil. Promnul si oči a zamžoural. Slastně se protáhl. Cítil se skvěle.
Sáhl na noční stolek, nahmatal brýle a jistým pohybem si je nasadil. Vzepřel se na rukou a posadil se.
Překvapeně zamrkal. V nohou postele leželo černé hebké klubíčko a upřeně ho pozorovalo pronikavě zelenýma očima.
„Kde ty se tu bereš?“ zeptal se tiše, aby neprobudil ostatní. Jako by mu mohla odpovědět.
Lily jemně zamňoukala, když ji Harry vzal do náruče. Něžně se mu otřela o tvář.
„Přišla sis pro pohlazení?“ Podrbal ji ukazováčkem za uchem a usmál se. Ten úsměv byl Jamesův. Pak rozevřenou dlaní pokračoval po hřbetě a hladil černý lesklý kočičí kožíšek. „Od Snapea toho moc čekat nemůžeš,“ poznamenal zamyšleně.
Kdybys jen věděl, Harry, odpověděla mu v duchu.
V rohu postele se odhrnul závěs a vzápětí se objevila Ronova zrzavá kštice.
„S kým si to tu….“
Rozespalost se mu z obličeje vytratila v okamžiku, kdy zahlédl černé zvíře.
„Harry!“ vyjekl. „To je přece Snapeova kočka! Co ta tady dělá?“ vysypal ze sebe jedním dechem.
„Jestli se to Snape dozví, tak budeme mít pěknej malér. Napaří nám školní trest nejmíň na týden,“ šklebil se.
„Rone, uklidni se,“ řekl klidně Harry. „Přišla za mnou sama od sebe.“
„Jo, jenomže to Snapea zajímat nebude.“
Ron žuchnul na postel, až Harry nadskočil, a nepřátelsky se na Lily mračil. „Co když je to jeho špeh?“ napadlo ho. „A vůbec, jak se dostala přes Buclatou dámu?“
„Rone,“ naklonil se k němu Harry a podíval se mu do očí. „Je to jen zvíře. Zřejmě jí chybí společnost. Dovedu si představit, jak s ní asi Snape zachází,“ ušklíbl se.
Lily si nemohla nevšimnout nepřátelského podtónu, který se mu v hlase objevil pokaždé, když mluvil o učiteli lektvarů. Ostatně Ronovi taky.
„Minule jsi proti ní nic neměl,“ namítl Harry.
„To jsem ještě nevěděl, komu patří.“
„Je to jen kočka,“ snažil se ho Harry znova přesvědčit.
„Asi máš pravdu,“ vzdal to Ron. „Stejně si musíme dávat pozor.“
Harry zvedl hlavu a podíval se na kamaráda, ale nic neřekl.
Ron si lehl na bok a rukou si podepřel hlavu. Zatahal kočku laškovně za ocas. Lily vyskočila Harrymu z náruče a rozvalila se na záda mezi ně.  

„Harry!“ křičela Hermiona a hnala se ze schodů. „Tohle sis nechal ve společenské místnosti,“ podávala mu desky plné pergamenů, na kterých měl poznámky z lektvarů.
„Díky,“ usmál se na ni vděčně Harry.
„To bys to pěkně schytal, kdyby si Snape všiml, že nemáš na co psát,“ prorokoval Ron.
„To teda jo,“ přisvědčil Harry.
„Proč musíme mít lektvary zrovna první hodinu, a ještě k tomu v pondělí,“ stěžoval si Ron a nasadil nešťastný výraz. „Mám po tom vždycky zkaženej celej den. Někdy i tejden,“ povzdechl si.
„No, to asi nejsi sám,“ přidala se Hermiona.
„Ty si nemáš na co stěžovat,“ ušklíbl se na ni. „Vždyť ti to jde.“
Hermiona po něm střelila zlobným pohledem, ale rázem si ho přestala všímat.
„Snape má dneska vražednou náladu,“ oznámil nešťastně Neville, který se k trojici přidal. „Potkal jsem Ginny.“
„Všimla jsem si, že nebyl na snídani,“ řekla vážně Hermiona.
„Jak sis toho mohla všimnout, když jsi měla celou dobu nos strčenej v Denním věštci?“ ušklíbl se Ron.
„To by ses divil, čeho všeho si stačím všimnout. Možná, že bys …“ nestačila dokončit větu, protože je Harry přerušil.
„Nechte toho, vy dva.“
„Určitě zase něco pokazím,“ kňoural Neville. „Minule…“
„Neville, to se přece může stát každému,“ chlácholil ho Harry. Ron honem souhlasně přikývl, když na něm ulpěl Nevillův zrak.
„Jenže nikomu jinému se to nestává,“ zakňučel Neville.
„Když si to budeš pořád říkat, tak se to vážně stane,“ zlobila se Hermiona a zamračila se na něj.
Všichni čtyři vešli do učebny ve sklepení.
„Odpoledne bychom mohli zajít za Hagridem,“ navrhl Harry a podíval se po ostatních.
„Jasně,“ souhlasil okamžitě Ron a viditelně se mu zvedla nálada.
Hermiona je sjela pohledem. „Vy dva…“ začala, ale svoje kázání už dokončit nestačila. Sklapla ústa a nasupeně se dívala na šklebící se kluky. Alespoň k něčemu byl dobrý, pomyslel si Harry vesele.  

Vrazil do místnosti takovým způsobem, až dveře bouchly o zeď.
„Dneska,“ vyštěkl Snape ode dveří a celá třída se okamžitě uklidnila.  Všichni obrátili své pohledy směrem k černému stínu a pozorně ho sledovali. „Ostatně jako jindy, nebudu trpět žádné zbytečné řeči.“
Za doprovodu desítek párů očí se prohnal kolem řady lavic a ležérně se opřel o katedru, jako by tam stál už bůhví jak dlouho. Dotýkal se špičkami prstů a netrpělivě se rozhlížel po třídě.
„Minulou hodinu jsem měl v úmyslu, mimochodem jako vždy, napsat vám na tabuli přípravu lektvaru, kterým se budeme zabývat dnes,“ vysvětloval tiše. Mluvil pomalu a zřetelně artikuloval, jako by celá místnost byla plná těch, kteří mají problém rozumět obvyklému tempu lidské řeči.
V místnosti bylo hrobové ticho. Stejně jako profesorka McGonagallová, i on si bez sebemenších potíží dokázal ve třídě udržet klid. (Opsaná není. Pokud se shoduje, je to neúmyslné
J)
Odmlčel se a hledal mezi ostatními kulatou tvář. Když našel Nevilla a jejich pohledy se střetly, zle se zašklebil a pohrdavě odvrátil zrak.
„Kvůli jistému incidentu, že pane Longbottome,“ pokračoval zlověstně a znova bleskl pohledem po rudém Nevillovi, „k tomu však nedošlo. Dnes tedy budete pracovat bez předchozí přípravy.“ Potěšeně se rozhlédl po vyjevených obličejích. „Musím vás zároveň upozornit, že nebudu brát žádné zvláštní ohledy. Na nikoho!“ Na jeho tváři se mihl křivý úsměv.
Všichni netrpělivě očekávali, co si na ně Snape vlastně vymyslel. Pár studentů nervózně poposedlo.
„Nemusíte se však ničeho obávat. Bude to jen malé opakování.“ Slovo malé vyslovil však takovým způsobem, že se pochybnosti všech jen prohloubily.
Učitel lektvarů něco tiše zamumlal a na tabuli se objevil recept, který měl pouze dvě přísady – rozdrcený kořen asfodelu a výluh z pelyňku. Doušek živé smrti.
Harry pohlédl na Rona, který kamarádovi rozuměl i beze slov. Ten Snape se snad musel zbláznit.
„Před sebou najdete vše, co budete potřebovat,“ zabručel Snape. „Takže bych vám radil, abyste se do toho pustili. Zbývá vám už jen necelá hodina,“ poznamenal.
Třídou se rozlehl vzrušený šum.
„Ticho,“ zavrčel Snape. „Myslím, že práce máte dost,“ tázavě povytáhl pravé obočí.
„Ještě bych vám rád připomněl, abyste dbali přísných bezpečnostních opatření, která máte zajisté již dávno pečlivě nastudovaná z teoretických hodin,“ ušklíbl se. „Jedná se o velmi silný uspávací prostředek. Ten, kdo mi tady usne, se může rozloučit s postupem do dalšího ročníku,“ vrhl pohled Nevillovým směrem a otočil se ke třídě zády.
Studenti se uklidnili a poslušně začali pracovat na zadaném úkolu. Hermiona si jako vždy počínala jistě, zato na Nevilla byl žalostný pohled. Vypadal, že se každou chvíli zhroutí.
Nevillovi se zdálo, jako by se už v tak dost chladné místnosti ještě o stupínek ochladilo. Pod jeho kotlíkem vzplanul oheň, aniž by na cokoliv sáhl. Překvapeně vyjekl, když mu hmoždíř přistál v klíně a palička sama od sebe začala drtit očištěný kořen asfodelu, který do těžké nádoby předtím sám skočil. Neville na to vykuleně koukal, pusu dokořán.
„Děje se něco, pane Longbottome?“ zeptal se profesor a provrtával Nevilla tmavým pohledem.
„Ne-e,“ pípl Neville, sklopil oči a pevně uchopil mosaznou paličku. Neudělal to však dostatečně rychle, aby to Snape nechal bez povšimnutí.
„Tak?“ zabručel Snape a nepřestával na něj zírat. Odložil brk a vstal. Minul šklebícího se Malfoye a jeho tupé nohsledy a zastavil se ve druhé řadě přímo naproti katedře. 

Lily seděla pohodlně usazená v křesle, hlavu opřenou o opěradlo, oči zavřené. Seděla naprosto uvolněně a snažila se připravit na nastávající konfrontaci, kterou už nehodlala déle odkládat.
Měla mu to říct už tu první noc. Kolik by si jen ušetřila problémů a trápení.
Jakmile však uslyšela zavrzání kliky, její klid byl ten tam. Zvedla hlavu. Zároveň cítila, jak se všechny svaly v jejím těle napjaly. Srdce jí divoce bušilo.
Snape vletěl dovnitř jako odražený potlouk, zabouchl za sebou dveře a opřel se o ně.
„Jak … ses … vůbec … mohla … OPOVÁŽIT?“ zeptal se tiše. Skoro šeptal. Mírně se předklonil.
Zuřil. To Lily poznala okamžitě. Kdyby to bylo možné, řekla by, že je celý bílý vzteky. Ta představa se jí zdála legrační, neodvážila se však zasmát.
Co jiného taky čekala, když mu lezla do zelí? Ale nemohla si pomoct. „Trochu jsem mu pomohla,“ pokusila se Lily o bezstarostný tón. Kupodivu se jí to celkem podařilo. „Snad se tolik nestalo?“
„Snad se tolik nestalo?“ opakoval nevěřícně. Pravé obočí mu vylétlo skoro až  nad hlavu. „Jak toho zabedněnce mám něco naučit, když za něj všechnu práci uděláš ty?“ odlepil se ode dveří a zamířil přímo k ní.
V mžiku byla na nohou. „A ty si snad myslíš, že pokud se k němu budeš chovat takhle, tak ho něco naučíš?“ namítla. „Věčně se nad ním tyčíš jako bůh pomsty, nedáš mu chvíli pokoj. O prostoru na soustředění ani nemluvím. Takhle alespoň mohl sledovat, co má příště dělat, až po něm zase budeš chtít Doušek živé smrti.“
Otočila se od něj a přejela prstem po okraji masivního stolu, který byl pečlivě uklizen. Nemohla už déle snést jeho pohled. Ať už si to uvědomoval, nebo ne, Lily v jeho očích spatřila kromě vzteku ještě něco jiného. A to ji děsilo mnohem, mnohem víc, než jeho zuřivost.
Když
se obrátila zpět, postřehla, že ji sleduje se vší nebezpečnou strnulostí dravce žijícího v džungli. Nemínila se však nechat zastrašit jeho postojem.
„Proč se nezaměříš taky na ostatní? Všimla jsem si pár takových, kterým by tvoje pozornost docela prospěla.“
„Vážně?“
„Ano,“ souhlasila. „Třeba takový Draco Malfoy!“ navrhla.
„Radil bych ti,“ zavrčel, „abys…“
„Že bys nestál o moje rady?“
Kdyby pohled zabíjel, pravděpodobně už by ležela zhroucená u jeho nohou. Tedy, kdyby mohla zemřít ještě jednou. Pochybovala, že to jde dvakrát.
Zastavil se kousek od ní. Byl tak blízko. Vybavilo se mu jejich poslední setkání zde. O krok ustoupil. Tuhle zastrašovací techniku bude tedy muset vynechat.
„V žádném případě nepochybuji o tvých výjimečných schopnostech, Severusi,“ oslovila ho a vyzývavě mu hleděla do černých očí, ze kterých byly teď jen štěrbiny.
Vyčkával, ruce u boků pevně zaťaté v pěst.
„Ale…“
Ozvalo se zabušení na dveře. Oba se otočili tím směrem.
Ještě jí věnoval pohled, než se vydal ke dveřím.
Otevřel je jen tak, aby dobře viděl na nevítaného hosta a učinil minimální míře slušnosti zadost a zároveň aby nebylo vidět do místnosti.
„Promiňte, že vás ruším, pane profesore,“ řekl neupřímně Malfoy.
No ne, pomyslela si, my o vlku…
Lily musela Severuse obdivovat za jeho strhující herecký výkon. Dokázal se úžasně ovládnout. Jeho hlas zněl klidně a vyrovnaně.
„Brumbál,“ zarazil se Malfoy a jeho bledé čelo se zkrabatilo. „Tedy…, pan ředitel vás prosí do své pracovny.“
Snape se ohlédl po Lily, která stála uprostřed místnosti s rukama založenýma na prsou.
„Děkuji, pane Malfoyi,“ poděkoval stroze a zabouchl studentovi své koleje dveře před nosem.
Zůstal nehnutě stát. Rezignovaně opřel čelo o chladné kování.
„Myslím, že nám dvěma není souzeno, abychom si v klidu promluvili,“ řekl hořce, aniž by se otočil.
Ještě chvíli zůstal opřený o dveře a pak, bez dalšího slova, rychle opustil místnost.
 

Pokračování
 
 

Nahoru

HARRY POTTER, characters, names and related indicia and WARNER BROS., shield logo and related indicia are trademarks of Warner Bros. TM & © 2003.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.