POVÍDKY

ZPĚT do Knihovny nebo na Novinky

Nepoužívejte tuto povídku na jiných stránkách bez svolení jejího autora. V případě dotazu mě prosím kontaktujte. Děkuji!
Při neoprávněném použití se dopouštíte krádeže autorského díla, což je proti dobrým mravům a zároveň protizákonné!

 

  
Lily
Autor:
Lucys

Р  7. část  Ñ


Zatraceně. Ztratil se jí z očí. Kdyby jen dávala lepší pozor. Znamení zla nad vchodem ji však šokovalo natolik, že od něj hodnou chvíli nedokázala odtrhnout zrak.
Snape zatím zmizel v útrobách tohohle labyrintu. Měla nepříjemný pocit.
Rozhlédla se po tmavém prostoru jakési jeskyně. V tomhle bodě se chodba, kterou přišla, rozbíhala do dalších tří. Bude si prostě muset jednu z nich vybrat a zkusit štěstí. Věděla, že ho musí najít co nejdříve.
Kdyby se tak dokázala lépe soustředit. Nikde ho necítila. Nedokázala zaměřit tlukot jeho srdce.
Jako stín se vydala prostřední chodbou. Neodvážila se přemístit. Po pár metrech zaslechla z dálky rozhněvaný hlas, který se odrážel od stěn jeskyně. Byl moc daleko na to, aby byla schopná rozlišit jednotlivá slova. Byla schopna vnímat pouze zlobu a zášť, kterými byla řeč naplněna.
Po dalších pár metrech zahlédla tlumené světlo, které chodbu slabě osvětlovalo. Prostor byl stísněný a vlhký.
Bála se jít dál. Bála se, co na konci své cesty spatří. Přesto pomalu postupovala. 

Někdo ji železným stiskem sevřel kolem pasu a druhou rukou jí zacpal ústa. Hrubě si ji přitiskl k tělu a skoro ji paralyzoval. Divoce sebou zazmítala.
„Co tu, k čertu, děláš?“ uslyšela podrážděný šepot těsně u ucha.
Znovu se pokusila osvobodit. Vůbec si neuvědomila, že je vidět.
Když jí došlo, komu ten hlas patří, uklidnila se. Přesto, že ji nedržel zrovna jemně, to bylo příjemné. Tolik toužila po jeho doteku. Stejně jako poprvé nepátrala po tom, jak je to možné.
Neochotně uvolnil stisk a jí nezbylo nic jiného, než se od něj odtáhnout.
Rozzlobeně si ji měřil temným pohledem. Přes jeho tvář přeběhl zlověstný stín.
Na sobě měl černý plášť, na prsou se znamením Zla, které právě intenzivně svítilo chladným bílým světlem, přes hlavu měl kápi. Úbor Smrtijeda.
„Slyšela jsem tě mluvit s Brumbálem. Chtěla jsem zjistit, na které straně opravdu stojíš,“ odpověděla po pravdě. Nevěřila však, že by dobrovolně setrvával ve Voldemortově družině. Ne potom, co ho Brumbálovým nemalým přičiněním pustili z Azkabanu, nejhoršího vězení světa kouzelníků. Jeho přítomnost zde tudíž musela být čistě účelová. Tedy, alespoň v to doufala.
„A už jsi to zjistila?“ zeptal se jízlivě.
„Ještě ne,“ odsekla.
„Možná, že za chvíli k tomu dostaneš příležitost. Pán si se mnou přeje mluvit,“ zastrčil ruce do širokých rukávů a otočil se k odchodu. Uprostřed pohybu se však zarazil. Znovu na ni pohlédl. „Ty by ses měla ztratit. Radím ti dobře,“ do jeho hlasu se vkradly obavy. „Všude se to tu hemží Smrtijedy. Právě skončilo shromáždění. A ty nemáš ani trochu rozumu, protože by ses tu jinak takhle neproducírovala,“ zavrčel. Nervózně se rozhlédl. „Musím jít a ty koukej zmizet.“
„Ani mě nenapadne. Být neviditelná mě strašně unavuje.“
„Cože!“ chytil ji za paži a bolestivě stiskl. „Ty si zřejmě neuvědomuješ…“
Vztekle se mu vytrhla. „Mýlíš se. Moc dobře si uvědomuji, jak je to tu nebezpečné. I pro mrtvého. Co si ale hlavně uvědomuji je, že pořád nevím, co tu děláš ty.“
„Do toho ti nic není.“
„To se mýlíš, Severusi.“
Hlasitě povzdechl. Chytil ji za paži a přitáhl si ji tak blízko, že se jejich nosy téměř dotýkaly. „Být zde je součást mé práce pro Fénixův řád. Tohle vysvětlení ti musí stačit, protože se o tom s tebou nehodlám dál bavit,“ dívaly se na ni jeho oči přes úzké štěrbiny.
„Pro Fénixův řád…,“ zopakovala zamyšleně.
„Ty ses asi musel zbláznit! A Brumbál nejspíš taky,“ sykla, když jí došel plný obsah jeho slov. „Voldemort je přece mistr nitrozpytu. V mžiku se dozví vše, co bude chtít. A ty, místo toho, aby ses od něj držel co nejdál, tak…“
„Dobře víš, že to je to jediné, co udělat nemohu. Navíc jsi patrně zapomněla, že já zas mistrně ovládám nitrobranu.“
„Tak se před ním…,“ pokračovala, jako by ho ani neslyšela, jako by jeho argumenty neměly pražádnou váhu. „Dáváš se mu všanc. Stačila by chvilka tvojí nepozornosti a …“
„Dobře, to by stačilo,“ přerušil ji o poznání hruběji a trochu s ní zatřásl. „Tak už přestaň,“ šeptl. „Tvrdohlavá, jako mezek. Už jako malá jsi byla taková. Všechno víš nejlíp a nic si nenecháš vysvětlit.“
„Ty mi stejně nic vysvětlovat nechceš.“
„Tos uhodla. Zrovna teď na to totiž není vhodná chvíle,“ ušklíbl se. „Což mi připomíná, že ti chci zopakovat, abys šla pryč. Tím myslím co nejdál odtud.“
„Nenechám tě tu,“ řekla vášnivě.
„Zrovna teď mi nepřipadá, že ten, komu tu chybí zdravý rozum, jsem já.“
Vrhla na něj takový pohled, až mu přeběhl mráz po zádech. Zdálo se mu, že v jejích očích viděl strach. Strach o něj. Toužil po tom, aby mohl ten pocit lépe analyzovat, ale neměl na to čas. Potřásl hlavou.
„Dobře, dobře,“ rezignoval.
Zašátral v hábitu a vytáhl malou štíhlou lahvičku. S hlubokých povzdechem ji chytil za ruku a vtiskl jí předmět do dlaně.
„Dej na ni pozor,“ naléhal. „Použij ji, kdybys byla v nebezpečí.“
„Já a v nebezpečí?“ divila se. „Nechci to. Na mě přece nezáleží, Severusi.“
„Pokud nezáleží na tobě, na mně ještě méně,“ řekl naléhavě. „Nezáleží mi na tom, jaké riziko musím podstoupit. Dělám to proto, abych alespoň z části odčinil to, co jsem svou službou pro Voldemorta napáchal. A pokud zemřu, taky dobře.“
„Ale…“
„Neopovažuj se mě obtěžovat dalšími námitkami.“
Tiše přikývla.
„Opravdu už musím jít.“
Jemně jí stiskl ruku a byl pryč.
Lily dál stála bez hnutí a upírala nevidoucí pohled do místa, kde před chvílí zmizel.
Znova se jí dotýkal. Cítila teplo jeho těla a měla pocit, jako by tím dotekem přecházelo i do ní samotné. Bylo to neuvěřitelné. Jako ten večer, kdy jí políbil. Zatoužila po tom, aby to udělal znova.
Hlasitě povzdechla a zadívala se na lahvičku ve své dlani. 

Lily vytáhla z kapsy zazátkovanou lahvičku. Podržela ji proti chabému světlu a prohlédla si její rudo černý obsah. K zátce sice byl připevněn malý štítek, ale písmo bylo nečitelné.
Snape jí ho neochotně strčil do ruky těsně po tom, co jí nařídil, aby se držela dál a ona odmítla poslechnout. Měla ho použít v případě nebezpečí. A ta situace právě nastala.
Z vedlejších prostor se ozývaly zvuky zápasu, které ji donutily k většímu spěchu.
Odzátkovala umně zdobenou křišťálovou lahvičku a opatrně přičichla k obsahu. Do nosu jí vnikl zápach štiplavé látky. Měla co dělat, aby se nerozkašlala.
Něco málo o Démonově dechu sice věděla, ale vůbec netušila, jestli na ni bude působit stejně, jako na obyčejného smrtelníka. Nezbývalo jí nic jiného, než Snapeovi věřit. Jako mistr oboru by jí určitě nedal nic, o čem by nebyl přesvědčen, že působit bude.
Slyšela Snapeův hlas, jak něco křičí, ale nerozuměla mu. Zdáli mu odpovídal rozzlobený mužský hlas.
Zhluboka se nadechla a najednou polkla tmavou tekutinu. Chutnala odporně.
Měla pocit, jako by jí hrdlem projel žhavý nůž. Chytila se za krk a zapotácela se. Chvíli bojovala s prudkým návalem nevolnosti. Po chvíli však záchvat přešel. Stále se však cítila nějak zvláště.
Narovnala se. Neměla čas si vyzkoušet jeho působení. Musí pomoct Snapeovi. A to rychle.
Lahvičku nechala zmizet a vyběhla zpoza stěny právě ve chvíli, kdy Snape proletěl vzduchem přes celou místnost a zády narazil do vlhké stěny. Prudkým nárazem ztratil vědomí a jeho bezvládné tělo se sesulo k zemi.
Naproti stály dvě černé postavy v kápích. Na tváři se jí objevil znechucený výraz. Smrtijedi nikdy nebojovali fér. Bylo jí z nich nanic.
Crucio!“ vykřikl vyšší z nich s namířenou hůlkou na Snapeovu zhroucenou postavu. Snape sebou okamžitě začal zmítat ve vlnách silných křečí.
„Přestaň!“ zasyčel druhý Smrtijed ostře. „Když je v bezvědomí, nemá to žádný efekt.“
Lily na nic víc nečekala. Hodlala beze zbytku využít moment překvapení. A svou neviditelnost.
Skrčila před sebou levou paži v lokti, jako by se chtěla obejmout, a prudce s ní máchla směrem od sebe. Snažila se soustředit do toho pohybu veškerou svou sílu. Pokud by to nestačilo, nedostatek síly doplnila zuřivost, která s ní mohutně lomcovala.
Jedna z postav na druhé straně jeskyně vylétla do vzduchu, jak do ní narazila silná tlaková vlna a o kus dál dopadla s temným žuchnutím na zem. Byl to muž, který před chvílí mučil bezvědomého Snapea s tak očividným potěšením, že se Lily dělalo zle. Černou kápi mu náraz strhl z hlavy, takže se po zemi rozlily jeho nepřirozeně světlé dlouhé vlasy. Lucius Malfoy.
Lily se znova rozmáchla. Další tlakovou vlnou měla v úmyslu smést druhého muže v kápi, ale ten jen lehce zavrávoral. Dotyčný zřejmě její útok očekával a stačil použít protikouzlo.
Napřahovala se k dalšímu úderu, když do ní vrazila neznámá síla. Neudržela rovnováhu a přistála tvrdě na zemi. Bolestí jí až vhrkly slzy do očí. Tohle už dlouho nezažila a musela říct, že jí to vůbec nechybělo. Ve světě, ve kterém žila, nic takového neexistovalo.
Vztekle se vyhrabala na nohy a bez rozmyslu po soupeři hodila světelnou kouli. Ten se mezitím přiblížil, takže od sebe stáli sotva deset metrů.
Předvídal i tohle. Bez problémů kouli odrazil. Lily musela znova k zemi, aby se jí vyhnula při cestě nazpět.
Zbrklé jednání nebylo k ničemu. Musí si zachovat chladnou hlavu, připomněla si.
Překvapeně zamrkala na své ruce opřené o holou zem. Teprve teď jí to došlo. Když běžela, cítila pod nohama tvrdou zem. A teď přece cítila bolest. Musela tedy být … hmotná… živá! Ale to přece… Ten lektvar. To bylo jediné možné vysvětlení.
„Vstaň,“ zahřměl.
Ten hlas by poznala vždycky, za jakýchkoliv okolností. Teď už věděla, s kým má tu čest. Poslušně vstala.
Věděla, že ji chce zabít. No, tak do toho, blesklo ji hlavou. Zvedla vyzývavě bradu.
„Čím déle budeš vzdorovat, tím hůř pro tebe.“  Věděla, že si ji zpod kápě důkladně prohlíží. „Kdo jsi?“
Nepoznal ji.
„To není důležité,“ odpověděla klidně.
„Pro mě ano,“ sykl. „Chci vědět, s kým mám tu čest.“ Sípavě se zasmál. „Chci vědět, koho pošlu do náruče smrti.“
„Tak to se do toho můžeš pustit hned. Já ti svoje jméno neřeknu.“
„Nemám, kam bych spěchal,“ odpověděl na oko lhostejně.
Vysoký muž, který stál přímo proti Lily byl nepřirozeně hubený. Bylo to patrné i přes milosrdné záhyby dlouhého černého pláště, které měly moc nechat hodně věcí utajených. Prkenně vykročil a kroužil kolem Lily, která stála bez hnutí a pouze ho pozorovala bystrýma očima.
Voldemort došel k nehybnému Snapeovi, který ležel na podlaze v bezvědomí. Zastavil se za jeho zády, takže nemohl vidět to, co viděla Lily.
Severusův obličej se stáhl v bolestnou grimasu, jakmile ho Pán zla minul. Nemohl si pomoci. Alespoň nějakým způsobem si musel ulevit. Dál však ležel bez hnutí a snažil se trochu vzpamatovat. Zamrkal ve snaze zahnat úpornou bolest hlavy. Měl pocit, jako by mu někdo drtil lebku ve svěráku.
Vyměnil si s Lily pouze letmý pohled. Ten však stačil k tomu, aby pochopila, co jí chce naznačit.
Zvedla oči k černé postavě, která se tyčila nad zkrouceným Severusem a zeptala se: „Vážně nevíš, kdo jsem?“
Napadlo ji, že by mohla předstírat, že kdysi patřila k němu. Tuhle možnost však okamžitě zavrhla. Nedokázala by to.
Voldemort zvedl nohu a bez zájmu šťouchl špičkou své boty do Snapeových zad. „Co s ním máš společného?“ odpověděl jí tentokrát otázkou.
„Chodili jsme spolu do školy,“ řekla po pravdě.
„Na školu jste už dost velcí,“ zasípal. „Zajímá mě, co s ním máš společného právě v tuto chvíli.“ Voldemort se na pár kroků vzdálil, ale ani na chvíli z Lily nespustil svůj temný pohled.
„Nevyřízené účty,“ odpověděla na oko neochotně. „Nic víc, nic míň.“
Všimla si, jak se Snape nesouhlasně zašklebil a obrátil oči v sloup.
„Ale!“ ve Voldemortově hlase zazněla zvědavost. Zvrátil hlavu dozadu a pobaveně se zasmál.
„Že bys byla zhrzenou milenkou?“ odtušil Voldemort. „Na to zrovna nevypadáš.“ Pod kápí se zašklebil. „I když, jistá podoba mezi tebou a těmi ostatními tu je. Severus, jak je vidět, má patrně slabost pro drobné rudovlásky.“
Do téhle chvíle se jí docela dařilo odpoutat Voldemortovu pozornost. Snape však udělal prudší pohyb než si mohl dovolit.
„Nejsem jeho milenka,“ vyhrkla ve snaze zachránit situaci.
Přes svou evidentní křehkost byl Pán zla v mžiku u Snapea. S neobyčejnou silou, která absolutně neodpovídala jeho současné tělesné konstituci, ho vytáhl na nohy a namířil na něj hůlku.
Lily na Voldemorta ve strachu, aby Snapea okamžitě ve vzteku nezabil, namířila ruku a vykřikla: „Obsequium!“
Když si uvědomil, co má v úmyslu, smísil se s jejím výkřikem Severusův hluboký hlas: „Lily, ne!“
Pán zla před sebe pohotově přistrčil Snapea, kterého svíral pod krkem, čímž sám sebe zaštítil. Kletba s plnou silou tedy zasáhla Snapea, kterému se ve tváři skoro okamžitě objevil strnulý, nic neříkající výraz.
Voldemort se skřehotavě zasmál. „Tak tohle se vážně povedlo!“
Restauro!“ pokusila se Lily chybu napravit a vzít kletbu zpět. Voldemort však její chabý pokus zmařil pouhým lehkým mávnutím vlastní hůlky. „O to se nepokoušej. Stav věcí mi dokonale vyhovuje takový, jaký právě je,“ zle se zašklebil.
„Tak tys chtěla, abych ti byl po vůli, LILY!“ vyslovil její jméno se zvláštním důrazem. „Samozřejmě. Jak jsem mohl zapomenout. Lily Potterová! Mudlovská šmejdka, která může za to, co ze mě teď je,“ vyplivl nenávistně.
„Za to si můžeš jedině ty sám, TOME,“ vyštěkla. Moc dobře věděla, že svoje civilní jméno z duše nenávidí. Právě proto, že patřilo jeho otci, který byl mudla, a to Voldemort nemohl přenést přes srdce.
„Tak to bych neřekl. A i kdyby, je mnohem jednodušší svést to na někoho jiného. Sám sebe přece trestat nebudu.“
Pustil Snapea, kterého dosud spíše podpíral než cokoliv jiného, a donutil ho, aby stál rovně. „Accio!“ Snapeova hůlka, která ležela na zemi, skočila Voldemortovi do ruky.
„Sice jsem to chtěl udělat sám, ale byl bych hlupák, kdybych nevyužil příležitosti, která mi sama spadla k nohám,“ strčil Snapeovi do ruky jeho vlastní hůlku. „Doufám, že proti tomu nebudeš mít žádné námitky.“
„Jsi směšný. Snad si nemyslíš, že mě můžeš zabít podruhé?“
„Jsi si jistá, že nemohu? Ten lektvar, který jsi vypila, tě udělal znovu smrtelnou,“ ušklíbl se Voldemort. „Sice to nebude trvat dlouho, ale k tomu, abych tě zabil, mi to stačí.“
„Jak…“
„Severus je v tomhle směru nejschopnější kouzelník, jakého znám. Bude ho škoda,“ teatrálně si povzdechl a přejel rukou, která víc připomínala dravčí spár než lidskou ruku, po Snapeově tváři. Naklonil se k němu. „Měl jsem s tebou velké plány,“ díval se Snapeovi do strnulých očí. „Opravdu tě bude škoda… Všechno je to ale jenom tvá vina,“ prudce se odvrátil a zlostně zasyčel. Znovu pohlédl na Lily.
„Snape se dopustil fatální chyby, kterou já nyní obrátím ve svůj prospěch. Brzy zemřeš jeho rukou,“ kývl směrem, kde stál učitel lektvarů, „a on tě bude vzápětí následovat. Postarám se však o to, aby ani po smrti nenašel klid. Nedovolím, aby byl šťastný. Má pomsta bude sladká,“ syčel. „Zaplatí za to, že se nedokázal oprostit od mrzkých lidských citů. I po smrti bude trpět za to, že tě miloval.“ Voldemort zvrátil hlavu a prostorem se rozlehl nelidský zvuk, který měl být smíchem.
„Tak to se pleteš.“
Všichni kromě Snapea, který stál a strnule hleděl před sebe, se otočili ke vchodu do jeskyně.
Lily měla pocit, že úlevou skoro omdlí. V ústí jeskynní chodby stál Remus Lupin a černovlasá čarodějka, kterou neznala.
Avada,“ Voldemort zuřivě namířil hůlkou k nově příchozím a začal pronášet kletbu, která se neodpouští. Všimla si, jak se mu zablýsklo v očích.
Nečekala, až kletbu dořekne, a znova zaútočila. Tentokrát s větší silou.  Stalo se přesně totéž, co předtím s Malfoyem. Voldemort vylétl do vzduchu a o pár metrů dál se zhroutil na vlhkou zem. Přistál obličejem k zemi. Znovu se připravila, ale už se nepohnul. Mezitím Lupin s neznámou ženou doběhli ke Snapeovi.
„Jsem rád, že tě znova vidím,“ křikl na ni Remus a na jeho tváři se objevil široký rošťácký úsměv, který v zápětí zmizel. „Musíme okamžitě odsud. Smrtijedi se vracejí ze svého nočního povyražení. Co je s ním, Lily?“
„Kouzlo Obsequium. Chtěla jsem ho použít na Voldemorta, ale…“
„Zasáhlas Snapea,“ dokončil za ni Remus.
„Ne tak docela, ale to je teď jedno. Vezměte ho odsud a já to tu s ním skončím,“ odhodlaně kývla směrem k nehybné postavě Lily a pokusila se o úsměv.
„To nepřichází v úvahu. Jdeš taky,“ nehodlal o tom Remus dál diskutovat. „Nehledě na to, že není jisté, jestli by se ti to povedlo. Přece ta věštba…“
„Musím souhlasit s Lupinem,“ přidala se drobná černovláska. „Nemá smysl riskovat. Na cestě už jsou další z Fénixova řádu.“
Venetus!“ ozvalo se za jejich zády. Voldemort stál na nohou a v ruce vítězoslavně svíral hůlku.
Kouzlo, které vyřkl, zasáhlo Snapea. Lily v první chvíli nevěděla, co dělat a proto jen s očima dokořán zírala, jak Severus, který se nebyl schopen nijak bránit, pozvolna modrá a dusí se. Nevšímala si souboje, který se odehrával v pozadí mezi Lupinem, černovlasou čarodějkou a Voldemortem. Horečnatě přemýšlela, jak odvrátit kouzlo, které právě zabíjelo Snapea.
Ten se s lehkým zašustěním látky hábitu sesul k zemi. Musela jednat rychle. Rozběhla se k ležícímu Snapeovi. Vrhla se na kolena a sklonila se nad ním. Jeho popelavě šedá tvář ji vyděsila. Roztřesenými prsty se snažila nahmatat tep na jeho krku. Strnula, když si všimla pramínku krve, který mu stékal po spánku. Zřejmě důsledek nárazu na tvrdou nerovnou zem.
Tak strašně se jí ulevilo, když se jí podařilo nahmatat puls a ona zjistila, že ještě žije!
Musí na něco přijít, dokud ještě není pozdě. Musí se postarat, aby zůstal na živu. Za každou cenu.
Voldemort se namáhavě vzepřel na rukou a vytáhl se na všechny čtyři. Opatrně sáhl po hůlce, která ležela kousek od něj, tak, aby nevzbudil žádnou pozornost.
Ta zatracená ženská, Lily Potterová, se teď skláněla nad tím zrádcem.
S krajním odporem si musel přiznat, že Snapea podcenil. Jak si mohl nevšimnout, že si takovou dobu hřeje hada na prsou. Čelo se mu zkrabatilo v zlostnou vrásku.
Byl hlupák, když si myslel, že pro něj Snape špehuje Brumbála. Zatím to bylo naopak, připustil si neochotně.
Strhl si kapuci, která mu spadala do obličeje a postavil se. Skoncoval s ním jednou pro vždy, tím si byl jistý. Ostatně s těmi dvěma čarodějíčky taky. Teď se ještě musí postarat o tu ženskou. Na tváři se mu zrcadlilo vzrušení.
Pohlédl na Malfoyovo nehybné, zkroucené tělo. Ušklíbl se. Další neschopný hlupák. Opovržlivě se odvrátil.
Lily ve spěchu prohledávala záhyby Snapeova hábitu, ve snaze objevit cokoli, co by jí pomohlo, když vtom si všimla, jak se za ní něco pohnulo.
Vymrštila se na nohy. Otočila se. Zírala do tváře vlastního kata. Hypnotizovaně hleděla do jeho krutých očí.
Před očima se jí vybavil ten den, kdy zemřela. Znova zažívala ten pocit, s jakým v náručí zoufale tiskla plačícího Harryho k vlastnímu tělu. Vedle ní ležel mrtvý James. Stejně jako teď, proti němu byla sama. Rozdíl byl však v tom, že teď už nemá co ztratit.
Přece jenom tu něco bylo. Vlastně někdo.
Svůj život už ztratila, ale dokud bude moci, nikdy Voldemortovi nedovolí, aby o něj připravil i Snapea. Příliš jí na něm záleželo. Zamračila se.
Viděla, jak napřahuje hůlku a nejasně si uvědomovala, že pohybuje rty a něco mumlá.
Vzpamatovala se na poslední chvíli, aby stačila zareagovat. Na jejím místě se vzňal obrovský rudý plamen, takže zářivý blesk proletěl vzduchem a zařízl se do skály za ní, odkud vylétl gejzír jisker.
Znovu se zhmotnila a pohlédla do Voldemortovy překvapené tváře. Soustředila veškerou svou energii do dlaně, kde jí mezi křečovitě roztaženými prsty začala narůstal ohnivá koule. Rozpřáhla se a vší silou ji mrštila po Pánovi zla.
Ten pozvedl hůlku k obraně, nebylo mu to však nic platné. Na malou chvíli se mu sice podařilo vzdorovat, poté se ho však zmocnily stravující plameny a on se srdcervoucím výkřikem shořel.
Lily se dívala, jak se na zem snáší jemný šedý popel. To bylo vše, co z Voldemorta zůstalo.
  

Р  8. část  Ñ

 
Lily seděla na kraji postele a zamyšleně hleděla do bledé, nehybné tváře. Na první pohled bylo všechno v pořádku. Žádná rána ani sebemenší škrábnutí.
Snapeova hruď se pomalu zvedala a zase klesala v pomalém, skoro až líném rytmu. Na obličeji, ramenou a hrudi se mu perlil pot.
Namočila houbu v umyvadle na nočním stolku a otřela mu s ní horečkou rozpálené čelo.
„Měla byste si jít odpočinout, má drahá. Sedíte u Severuse už celé hodiny,“ položila jí profesorka McGonagallová starostlivě ruku na rameno a vyměnila si s ředitelem školy utrápený pohled.
Lily vyždímala houbu v chladné vodě a napůl se k ní otočila.
„Nejsem unavená,“ odpověděla tiše a znovu se zahleděla do Snapeovy tváře. Ty doteky ji velmi oslabovaly, ale nehodlala si to připouštět. Teď se nesmí poddávat únavě. Teď ne.
„Nemůžete pro něj nic víc udělat. Poppy udělala vše, co mohla. Vyléčila jeho tělo,“ slyšela za sebou profesorčin smutný hlas. „To ostatní už je na něm. On sám musí bojovat o svou duši a mysl.“
„Asi bychom ho měli nechat převést ke svatému Mungovi,“ navrhl nejistě Brumbál, který stál u okna a vyhlížel do temné noci.
„A k čemu by to bylo?“ vyjela na něj Lily. „Když mu nedokážeme pomoci my, jak by mu mohli pomoct oni?“ otočila se a pohlédla do Brumbálovy ztrhané tváře. Vztekle vyždímala pórovitou houbu a znovu se jí dotkla Snapeova čela.
„Myslím,“ vyhrkla profesorka McGonagallová tak hlasitě, aby to slyšela i Lily, „že je čas, abych došla pro další dávku léku pro našeho pacienta,“ pohlédla přes brýle k posteli a potom na Brumbála.
„Děkuji,“ řekly jeho rty, aniž by vyšel jakýkoliv zvuk.
Žena s vlasy přísně staženými do úhledného drdolu vyšla co nejtišeji na chodbu a zavřela za sebou dveře.
„Lily,“ oslovil ji unaveně. „Ani nevíš, jak mě trápí, že pro Severuse nemůžu nic udělat.“
Obrátila se k němu čelem. „Omlouvám se, že jsem se na vás před tím tak utrhla. Já jen… Nemůžu tady jen tak sedět, se založenýma rukama. Tolik mě mučí, že nevím, co dělat. A o to je to pro mě horší, že jsem jeho současným stavem vinna já,“ prudce se zvedla a přešla k oknu.
„Lily, to je přece nesmysl.“
„Není možné, aby skončil takhle,“ slova jí postupně odumírala v hrdle. Potlačila křečovitý vzlyk. „Znám ho už tak dlouho,“ vzpomínala nahlas. „Byli jsme ještě děti, když jsme se poznali. Kdyby jen Severusův otec tušil, s kým jeho syn trávil volný čas,“ slabě se při té představě usmála a setřela si slzu.
„Rozumím ti, děvče,“ řekl měkce a posadil se do křesla vedle postele. Sundal si brýle a promnul si unavené oči. „Ta bezmoc je ubíjející,“ přiznal. Vytáhl složený kapesník a začal jím čistit půlměsícová skla. 
„Když jsem kdysi Severuse přijal do Bradavic, všichni si mysleli, že jsem se musel asi zbláznit,“ začal. „A nedělám si iluze, že si to mnozí nemyslí dodnes. Přijmout Smrtijeda, bývalého Smrtijeda, aby učil budoucí čaroděje a čarodějky. Ale já měl opravdu důvod, abych věřil, že není takový, za koho se vydává. Připouštím, že mám stále obavy svěřit mu místo učitele obrany proti černé magii, ale …“
„Jaký?“
„Prosím?“ zmateně vzhlédl.
„Ten důvod,“ zopakovala. „Jaký je ten důvod?“
Usmál se a nasadil si čisté brýle. Zamrkal a zpříma se zahleděl do Lilyiných zelených očí. Klečela teď u něj a dychtivě k němu vzhlížela. S otcovskou láskou přikryl dlaní její drobnou ruku, která spočívala na opěradle křesla, ve kterém seděl.
„Víš, člověk, který dokáže milovat tolik jako Severus, není ztracený a pokud někdy pochybí, zaslouží si další šanci. Každý člověk si, podle mého názoru, zaslouží druhou šanci. Mám Severuse rád. Za ta léta mi přirostl k srdci.“ Poplácal ji po ruce. „I když je to věru podivín,“ dobrácky se zasmál, „ale tomu se člověk nemůže divit.“
Když si všiml jejího podmračeného výrazu, pokračoval. „Severus se dal do Voldemortových služeb, protože on jediný mu dával najevo uznání. Severus však nikdy neschvaloval jeho počínání, ani skutky ostatních Smrtijedů. Poslední kapkou, kterou přetekl pohár jeho… Tohle bych asi neměl říkat,“ zarazil se. „Měl by ti to říct sám, pokud se tak rozhodne.“
„Teď nemůžete mlčet. Chci to vědět. Třeba už nebude schopný…“
„Nechtěl už mít s Voldemortem nic společného poté, co ...“
„Tak mluvte, profesore Brumbále,“ naléhala rozrušeně Lily.
„Poté, co…co se to stalo Longbottomovým.“ Zhluboka se nadechl a pokračoval: „Krátce poté se uskutečnila razie na doupě Pána zla, na anonymní udání, a Severus se ocitl v Azkabanu.“
„Vím o tom,“ řekla tiše. „Já… tolik jsem mu chtěla pomoct, ale James mi to kvůli mému stavu nechtěl dovolit,“ vzpomínala. Fakt, že to James nechtěl dovolit hlavně kvůli jejich vzájemné nevraživosti se Severusem, už ani zmiňovat nemusela.
„A dobře udělal,“ opáčil. „V té době jsi měla krátce po svatbě a čekala jsi Harryho. Měla jsi jiné starosti.“
„Přesto, jak se ke mně Severus choval, jsem ho považovala za přítele. Bylo mou povinností mu pomoct. A já to neudělala,“ vyčítala si.
„Ministerstvo proti němu nemělo žádné důkazy, takže jako Smrtijed nikdy obviněn nebyl. Když jsem se o jeho případ začal zajímat, museli ho pustit,“ pokračoval zachmuřeně. „Pamatuji si, jak vypadal, když se odtamtud vrátil.“ Zabral se do vlastních vzpomínek natolik, že vnímal okolí jen minimálně.
„Postupně se z toho však vzpamatovával. Při životě ho držela láska k tobě a jedině díky té v Azkabanu nepřišel o rozum. Vzpomínám si, jak mě přišel požádat o pár dní volna. Věděl jsem, že se chystá za tebou, aby ti konečně řekl…“ hlas se mu zlomil.
„U Merlina!“ uniklo Lily ze suchých rtů.
„Znovu se vrátil k Voldemortovi,“ pokračoval Brumbál. „Tentokrát však už ne jako jeho následovník, ale jako špeh Fénixova řádu. Nikdy se nevyrovnal s tím, že ses provdala za Jamese, že tě ztratil.“
Pozorně naslouchala starému muži, který seděl proti ní. V té chvíli jí připadal ještě starší a unavenější. Přesto, že jeho řeč byla nesouvislá a místy zmatená, jeho slova byla jako chybějící díly skládačky. Pomocí nich si mohla udělat obraz o tom, co se se Severusem Snapem dělo po skončení studií v Bradavicích.
„Jak mě mohl ztratit, když…“ vyhrkla zmateně Lily.
To, co slyšela, ji připadalo neuvěřitelné, ale neměla absolutně žádný důvod Brumbálovi nevěřit.
„Nejhorší to však bylo, když se dozvěděl o tvé smrti. Jak už jsem říkal, nedokázal se vyrovnat s tím, že sis vzala Jamese. Miloval tě však natolik, že byl schopen akceptovat tvoje štěstí i když sám trpěl. Tehdy jsem měl co dělat, abych ho donutil žít dál.“
Zírala na něj s otevřenou pusou. Bylo to tak zvláštní, slyšet tohle všechno. Zvlášť z Brumbálových úst. Z úst někoho, kdo jí kdysi v mnoha směrech nahradil otce.
Kdyby se nevrátila, nikdy by se nedozvěděla o Severusově lásce a utrpení. On ji miloval! V tu chvíli jí to došlo. V mžiku stála na nohou.
V jedné chvíli klečela u ředitelova křesla a v další už seděla na pacientově posteli a něžně se nad ním skláněla. Jeho ruku sevřela ve své. „Brzy si promluvíme, slibuji!“ řekla mu jemně. „Nikdo nás nebude rušit.“
Zamyšleně hleděla do Snapeovy bledé tváře. Musela se na vlastní oči přesvědčit, že je její domněnka správná.
Dělám to proto, abych alespoň zčásti odčinil to, co jsem svou službou pro Voldemorta napáchal. A pokud zemřu, taky dobře,“ vybavila se Lily věta, kterou řekl těsně před tím, než ji v jeskyni opustil.
„Ty na mě jen musíš počkat,“ naléhavě zašeptala. Věděla, že ji nemůže slyšet, ale přesto to řekla.
Aniž by od něj odvrátila zrak, řekla směrem k Brumbálovi: „Už vím, jak ho vrátit zpět,“ něžně při tom Severusovi odhrnula zvlhlý uhlově černý pramen vlasů z čela a vstala. Nechala jeho bezvládnou ruku klesnout zpět na bělostnou pokrývku. V náhlém popudu se znova sklonila a políbila ho na sevřené rty. Věnovala mu poslední zamyšlený pohled a chystala se k odchodu.
„Ale…“ snažil se ji Brumbál zadržet.
Její postava se pomalu rozplývala, až se ztratila. Místností ještě dozníval její slábnoucí hlas. „Už vím, jak pomoci jeho duši a to jen díky vám, profesore Brumbále. Moc jste mi pomohl. Tím, že jste mi všechno řekl, jste mě přivedl na správnou cestu. Nemějte strach. Pošlu Severuse ho zpět.“
Brumbál se Snapem osaměli. Stříbrovlasý muž se ztěžka zvedl a přešel k široké posteli, ve které klidně spočíval učitel lektvarů.
Vzhlédl, když se dveře do komnaty otevřely. Těsně u nich stál Remus Lupin, který je paží držel otevřené. Kolem něj do místnosti prošla profesorka McGonagallová s plným podnosem.
„Děkuji vám, Remusi,“ přívětivě se usmála na mladého muže přes okraj svých brýlí. „Mohu doufat, že si s námi dáte šálek čaje?“
„Velmi rád,“ usmál se Lupin.
„Kde jste nechal kolegyni?“ zeptala se profesorka a položila podnos na stůl u okna. Šálky na něm jen cinkavě zazvonily.
Lupin zavřel dveře a podrbal se vzadu na krku. Typickým pohybem si přejel po vlasech na temeni hlavy. „Ještě je na ošetřovně,“ ušklíbl se. „Když jsem odcházel, zuřivě se bránila Poppyině starostlivé péči. Celá Tonksová,“ neodpustil si poslední poznámku a usmál se. V očích se mu zvláštně zablýsklo. „Jak mu je?“ zeptal se už vážně a kývl hlavou směrem k posteli.
„Žádná změna k lepšímu, Remusi,“ vydechl Brumbál. „Naopak bych řekl, že je to horší.“
„A co Lucius Malfoy?“ zeptal se po chvíli.
Remusi Lupinovi bylo jasné, že celou situací trpí více, než je ochoten si přiznat. Neměl Snapea nijak v lásce, ale musel uznat, že je to čestný a spolehlivý muž. Pro Řád byl ochoten udělat cokoliv, i když se tím vystavoval velkému nebezpečí.
„S ním si nemusíte dělat starosti, Brumbále. Nebude si pamatovat nic z toho, co se v jeskyni odehrálo,“ odpověděl po pravdě.
Bradavický ředitel souhlasně přikývl.
„Kde je Lily?“ profesorka McGonagallová znepokojeně vzhlédla od podnosu, v natažené ruce šálek s vroucím čajem.
Brumbál si ho od ní vzal. „Je pryč,“ řekl pouze. „Děkuji, Minervo.“
„Jak - pryč?“ zajímal se Lupin.
„Řekla mi jen, že Severuse pošle zpět. To je vše, co vím,“ vysvětlil.
„Od řeky smrti,“ odtušila Tonksová, která právě vcházela do komnaty. Tři páry očí se k ní překvapeně stočily.
„To trochu přeháníš, Tonksová,“ zavrtěl mírně hlavou Lupin s tím, aby přestala.
„Vůbec ne,“ prohodila drobná čarodějka lehce, jako by se zrovna bavila o počasí. Trochu se zamračila, když si všimla jejich nevěřícných výrazů. Povzdechla. „Podobný případ jsem viděla u svatého Munga,“ začala vysvětlovat.
„Ty si myslíš, že…“
„Přesně tak,“ Tonksová přešla k posteli, ve které ležel Snape. Sklonila se nad ním. „Ten lék, který jste přinesla, už nebude potřeba, profesorko. Je mrtvý.“
Křišťálová lahvička s lékem, kterou držela profesorka McGonagallová, se s třeskotem roztříštila o zem a její rudý obsah se rozlil po kamenné podlaze jako krev.
  

Р  9. část  Ñ

 
Lily stanula na břehu široké řeky, jejíž průzračná voda se leskla v odpoledním slunci. Zastínila si oči a rozhlédla se.
Okolí hýřilo pestrými barvami podzimu. Vítr si rozpustile pohrával s korunami stromů. V hravých větrných vírech se točily listy nejrůznějších barev, aby se pak mohly klidně snést na hebký zelený koberec. Nebylo těžké najít černou postavu, která ostře kontrastovala s okolím.
Severus seděl na trávě opřený o kmen stromu a zamyšleně hleděl před sebe. Když si Lily všiml, přivítal ji nesmělým úsměvem.
V zelených šatech, jejichž dlouhá sukně v měkkých záhybech splývala až na zem,  jí to ohromně slušelo. Rozpuštěné vlasy jí neposedně cuchal rozpustilý vítr a jemná sluneční záře pozdního odpoledne vytvářela kolem její hlavy rudozlatou auru. Takhle nějak si vždy představoval anděla. Jen křídla jí chyběla.
„Jdeš pozdě,“ řekl a znova upřel svůj pohled k vodě. „Už nám nezbývá moc času,“ nedokázal se jí podívat do očí. „Slíbilas, že si v klidu promluvíme.“
„Do půlnoci máš čas svoje rozhodnutí změnit,“ zadívala se Lily na mužův ostrý profil. „A já udělám všechno proto, aby se tak stalo,“ ujistila ho. Vzápětí se zarazila. „Tys všechno slyšel,“ osočila ho.
„Ano,“ přiznal. „Musel jsem se ujistit, že ti Brumbál nakonec všechno řekne,“ vysvětlil.
„To řekl,“ posadila se Lily do trávy naproti Severusovi, aby mu viděla do obličeje. „Ale co kdyby to neudělal? Co pak?“ tázavě se na něj zadívala.
„Pak bys tu možná nebyla,“ odpověděl klidně a mírně se usmál. „Věřil jsem, že přijdeš,“ řekl pevně.
„Brumbál tě má rád jako vlastního syna,“ řekla mu. „Jak mu tohle můžeš udělat?“
„Já vím,“ povzdechl.
„Podívej se mi do očí,“ přikázala mu ostře. Beze slova ji poslechl.
„A teď mi řekni, že to chceš opravdu udělat, Severusi. Řekni mi, že si jsi jistý.“
Jakkoliv se snažil předstírat klid a vyrovnanost, v jeho hlubokých tmavých očích se zračil strach a pochyby. V jeho nitru se odehrával krutý souboj.
„Věř mi, že pro všechny to takhle bude lepší.“
„Pro koho?“ ptala se. „Které všechny máš na mysli?“
Beze slova se odvrátil.
Přiměla ho, aby na ni znova pohlédl.
„Uvědomuješ si, co hodláš udělat?“ vyjela na něj. Dál už nedokázala potlačit hněv, který cítila. „Uvědomuješ si, že se dobrovolně hodláš vzdát života, Severusi?“ ptala se rozčileně.
„Ty tomu říkáš život?“ zeptal se tak, až ji bodlo u srdce.
Prudce vstal a sešel o pár metrů níž na břeh s jemným pískem. Sehnul se a zvedl oblázek, který ležel u jeho nohou. Chvíli ho převracel v prstech, než se otočil zpátky k Lily.
„Pamatuješ si, jak jsme se spolu toulávali, když jsme byli malí?“ zeptal se náhle.
„Jak bych mohla zapomenout,“ proti své vůli se usmála.
„Všichni si myslí, že jsem byl sám. Sám, ubohý a ochuzený o city… Ze strany rodičů ano,“ drtil mezi zuby. „Ve skutečnosti to však bylo nejšťastnější období mého života,“ přiznal. „Přesněji, ty chvíle, kdy jsem nebyl zvířetem podrobovaným tvrdé a nelítostné otcově drezůře nebo tehdy, když jsem neplnil úlohu otcova rukojmí…“ odmlčel se, aby mohl najít ta správná slova, kterými by vyjádřil to, co měl na srdci. „…a mohl být s tebou,“ dokončil. „Jedině s tebou jsem byl svobodný. Pouze ve tvé přítomnosti jsem mohl být sám sebou.“
„Tvůj otec už je dávno mrtvý, Severusi,“ připomněla mu. „Tak proč…“ nedořekla. Jeho slova ji hluboce zasáhla. V jeho hlase bylo znát tolik bolesti, kterou celý ten čas skrýval hluboko v sobě.
„Máš pravdu. Celá ta hra začala kvůli mému otci. Nedokázal jsem se mu postavit. Nikdy jsem v sobě nenašel odvahu, abych mu řekl do očí, že nechci být jako on,“ švihem hodil kamínek do vody. Ten se párkrát odrazil od hladiny, než zmizel v hlubinách.
Severus zůstal stát tváří k zapadajícímu slunci. „Jediné, co nás spojovalo, byla krev, která kolovala v našich žilách. Jinak nic. Proto jsem mu taky ukazoval jen to, co vidět chtěl… Všechna ta přetvářka začala u mého otce. S jeho smrtí ale bohužel neskončila.“
„Nevidím důvod, proč bys v tom musel pokračovat.“
„Že ty ho nevidíš, to neznamená, že neexistuje,“ odsekl podrážděně.
Stanula po jeho boku a jemně se dotkla jeho ramene. „Severusi,“ oslovila ho tiše. „Sám jsi teď řekl, že víš, jaké to je prožít dětství bez lásky a podpory rodičů. Chceš, aby se stejně cítila i tvoje dcera? Chceš ji opravdu připravit o jediného rodiče, který ji zbyl?“
Prudce se k ní otočil a sevřel její paže v železném stisku. „Co s tím má moje dcera společného? Jak ses o ní dozvěděla?“
„Jsem ráda, že svoje otcovství nepopíráš.“
„Proč bych to dělal?“ zamračil se. „Jak jsi to myslela s tím jedním rodičem?“ zeptal se, když si uvědomil, co řekla.
„Jsem jejím strážcem,“ vysvětlovala Lily. „Mám ji na starosti už dlouho. Je velmi inteligentní a nadaná, ale má vážné problémy. Odjakživa je svým okolím považovaná za problémové dítě, ale před pár týdny se to ještě zhoršilo. Lidé kolem ní si myslí, že je divná. Ona zatím jen začíná objevovat svoje schopnosti, které zdědila po tobě. Navíc jí ještě nedávno zemřela matka,“ řekla a čekala na Severusovu reakci. Věděla, že je to hloupé, ale chtěla znát city, které Severuse poutají k té ženě. Měla moc nahlédnout do jeho srdce, ale nehodlala toho využít. Přála si, aby ji všechno řekl sám.
„Elizabeth… tedy zemřela,“ pustil Lily a o krok ustoupil. „Kde je Ravena teď?“ zeptal se.
„Se svými prarodiči.“
„Je o ni tedy dobře postaráno. Proč …“
„Tak to se ti jen zdá,“ nenechala ho Lily domluvit. „Ravena tě potřebuje, Severusi. Mladá čarodějka, která žije ve světě mudlů, to nemá jednoduché. Harry je živým důkazem pravdivosti mých slov.“
„Je tam v bezpečí,“ opáčil. „Nemusím ti říkat, co by jí hrozilo, kdyby se o ní dozvěděl Voldemort, že ne?“ tázavě se na ni zadíval se zdviženým obočím. „Vůbec ji neznám,“ pokračoval, „a ona nezná mě. Navíc, nemám zájem se starat o nějakou...“ zašklebil se. „Nejsem žádná chůva.“
Lily se usmála. Přesně takovouhle reakci čekala. „Pojď. Něco ti ukážu,“ natáhla k němu ruku.
Podíval se na ni značně nedůvěřivě, ale nakonec s rezignovaným povzdechem podávanou ruku přijal a sevřel ji ve své.
Vzápětí se ocitli v tmavé místnosti. Nohy Severuse brněly od silného nárazu, hlava se mu točila a navíc byl nucen bojovat s nevolností. Nesnášel přemisťování, ale nahlas by to nikdy nepřiznal. Narovnal se a snažil se na podrážděný žaludek nemyslet.
„Jsi v pořádku?“ zajímala se Lily, když se zapotácel.
„Kde to jsme?“ zeptal se místo odpovědi a statečně pohodil hlavou, aby se zbavil vlasů, které mu spadaly do obličeje.
„Pokoj tvojí dcery,“ zašeptala Lily.
S nepředstíraným zájmem se rozhlédl. Pokoj byl plný knih. Kromě knihovny, která zabírala celou jednu stěnu místnosti, ležely na stole a po zemi. Naproti oknům byla postel a rozložitá šatní skříň. Pokoji vévodil masivní stůl, který stál přímo proti dveřím.
Místnost osvětlovala stolní lampa spolu s párem štíhlých svící, které se vznášely nad pracovní plochou.
Severus pustil Lilyinu ruku a natáhl se pro knihu, která ležela na okenním sedátku. Jedy s pomalým účinkem – Jejich charakteristika, složení a příprava. Jeho pravé obočí vylétlo překvapeně vzhůru. Otočil se k Lily a knihu jí ukázal.
„Tvoje oblíbená, že? Říkala jsem, že tě potřebuje.“
„Kde to mohla vzít?“
„Našla si přátele. Bohužel, pro mladou čarodějku zcela nevhodné přátele,“ odpověděla Lily. „Ravena tuší, že není jako ostatní, ale své odlišnosti nerozumí. A to je nebezpečné. Nejen pro ni samotnou.“
„Samozřejmě, že není jako ostatní,“ zabručel Snape, v podřepu se přehrabující v hromadě svazků pod oknem.
„Podívej, ona potřebuje někoho, kdo ji povede. Někoho, kdo jí ukáže tu správnou cestu.“
„Máš pravdu,“ potřásl zamyšleně hlavou. „Zdá se, že moje dcera je celá po mě,“ usmál se.
Ani nevíš, jak moc, pomyslela si Lily. „To není k smíchu,“ napomenula ho nahlas.
Lily a Severus okamžitě zpozorněli, jakmile se ozvaly rozčílené hlasy, které se rychle přibližovaly. Někdo běžel po schodech nahoru.
Severus se na Lily tázavě podíval.
„Nemůže nás vidět,“ uklidnila ho Lily. „Jen… Možná, že bys měl položit tu knihu,“ navrhla.
Jakmile udělal, co řekla, vstupní dveře se prudce rozletěly a dovnitř vpadla velmi rozzlobená mladá dívka. „Nech mě už konečně být,“ křičela vztekle přes rameno.
„Okamžitě se vrať dolů, Raveno. Já a babička jsme ještě nedomluvili,“ objevil se ve dveřích asi padesátiletý, dobře oblečený muž s lehce prošedivělými vlasy.
„Ale já ano,“ vřískla.
„Laskavě se ke mně otoč, když s tebou mluvím.“
Ravena ho nakonec přece jen poslechla a pomalu se otočila. „Vážně netuším, co po mě vy dva vlastně chcete,“ prskla.
„Jenom to, aby ses, pokud jsi u nás, chovala slušně. Pokud toho nejsi schopná, budu nucen…“
„Co?“ vykřikla. „Co se mnou uděláš?“
Dívka byla celá napjatá, paže podél těla, ruce zaťaté v pěst. „Nic, co udělám vám není vhod. Nelíbí se vám, že celé dny ležím v knihách, nesnášíte mé přátele,“ rozhodila ruce v gestu plném marnosti. „Neoblékám se podle vašich představ,“ pokračovala ve výčtu svých neřestí. „Vždy se chovám nevhodně a navíc, dělám divné věci, že?“
Ravena se teď viditelně chvěla. Tmavé oči jí divoce žhnuly. Havraní vlasy ji v měkkých vlnách splývaly po kostnatých ramenou až k úzkým bokům jako klubko zmijí.
„Chci být sama.“
„No jistě,“ zavrčel muž. „Jediné, po čem toužíš, je strávit život zavřená v tomhle pokoji, ze kterého sis udělala tmavou kobku. Budeš tady zalezlá jako pavouk. Tvoje matka ti tohle trpěla, ale tady…“
„Moje matka,“ vyprskla Ravena s odporem. „Stejně, jako jsem nenáviděla svou matku, tak nenávidím i vás. Jste stejní jako ona. Ničila mě svým chladem a odmítáním. Ano, byla chladná a bezcitná. Neměla pro mě jediné laskavé slovo, ani kousek pochopení. Patrně jedinou upřímnou věcí, kterou mi kdy řekla, bylo, že jsem temná jako můj otec a stejně jako on mám černou duši. A já jí věřím. Ano,“ hystericky se rozesmála. „V tomhle jí věřím.“
Lily si všimla, jak Severus překvapeně zamrkal.
Severus a Ravena. Otec a dcera. Ti dva si byli tak neuvěřitelně podobní. Ravena zdědila vše, co po svém otci zdědit mohla, prolétlo Lily hlavou.
Svojí vyzáblostí a zdánlivou křehkostí jí Ravena připomínala Severuse, když byl mladý. Moc dobře ale věděla, že je to pouhé zdání. Ona byla vším možným, jen ne křehkou květinkou, která se krčí v koutě.
Severus na Ravenu hleděl s pootevřenými ústy a čekal, co bude dál. Věděla, jaké to pro něj musí být. Jako by mu někdo nastavil zrcadlo.
Lily věděla, že Ravena se už dlouho ovládat nedokáže. Důkazem toho byly dveře, které se pouhou silou její vůle s ohlušujícím třeskotem zavřely před nosem jejího dědy.
Pokud zdědila byť jen pouhý zlomek schopností svého otce, mohla se stát pro sebe a své okolí značně nebezpečnou. Proto bylo důležité, aby se o sobě dozvěděla pravdu co nejdříve a dostala svoje tělo a mysl pod kontrolu.
„Jdi pryč,“ vykřikla dívka směrem k zavřeným dveřím poté, co se ozvalo tiché zaklepání.
„Raveno, holčičko,“ ozval se tlumený ženský hlas.
„Jdi pryč, Christino. A DĚDEČKA vezmi laskavě s sebou, prosím,“ křičela Ravena. „Chci být sama.“
Na chodbě byly slyšet tlumené hlasy.
„Dobře,“ souhlasila žena po chvíli. „Ten rozhovor dokončíme tedy později.“
„Když myslíš,“ odpověděla Ravena přehnaně sladce. „Žádné později už nebude,“ zabručela si pro sebe.
Když si byla jistá, že prarodiče odešli, sebrala z postele koženou bundu. Na cestě k oknu se zastavila u stolu. Sfoukla svíce a zhasla lampu, takže se v místnosti na pár okamžiků rozhostila neproniknutelná tma.
Byly slyšet jen kroky, jak se Ravena pohybovala po místnosti. Bolestivě sykla a pokojem se rozlehlo pár jadrných výrazů, když narazila do masivní židle vedle okna.
O chvíli později otevřela okno a pak také dřevěné okenice, které se prudkým pohybem rozlétly do stran. Do pokoje okamžitě vnikl chladný vzduch.
Chvíli zhluboka dýchala a vychutnávala si ten báječný pocit svobody, která byla nadosah. Vzápětí vyskočila na okenní parapet a byla pryč.
Severus přiskočil k oknu a vyklonil se ven. Zahleděl se do tmy venku a snažil se zaregistrovat sebemenší pohyb.
„Proč jsi ji nechala odejít?“ zeptal se, když se otočil zpět do místnosti. „Je pozdě na to, aby se toulala venku.“
„Tam, kam jde, jí nehrozí žádné nebezpečí.“
„Jak to můžeš vědět?“ obořil se na ni.
„Prostě to vím.“
Severus přešel ke stolu a posadil se na židli. Opřel se a unaveně si přejel prsty po čele zbrázděném vráskami.
„Jak je vidět, tak jsem Raveně svou lhostejností nepřipravil moc spokojené dětství,“ hlasitě povzdechl. „Byl jsem hlupák, když jsem ji tenkrát nechal Elizabeth. Měl jsem se tehdy postarat, aby se moje dcera…“
„Ještě není pozdě to napravit,“ připomněla mu Lily.
„Moje dcera,“ opakoval. „Je to zvláštní, říkat tahle dvě slova dohromady. Budu si na to muset zvyknout.“
Lily se usmála. Byla si jistá, že má vyhráno.
Zamyšleně se rozhlédl po stole. Natáhl se pro fotografii, která stála ve stříbrném rámečku na lesklé desce. Z ní se na Severuse dívala mladá žena, tolik podobná Lily. Bohužel pouze navenek. Uvnitř byla přesně taková, jak ji popsala Ravena.
„Jediné, co jsem jí za celý její život dal, je to jméno,“ přiznal.¨
„Krásné jméno.“
„Je víc než jasné, že Ravena svou matku nemá ráda. Proč ta fotka?“ vzhlédl k Lily.
„Podívej se na ni pořádně,“ pobídla ho Lily.
Severus rozsvítil a zadíval se na fotku mnohem pozorněji než prve. Po chvíli spatřil, co měla Lily na mysli. V pozadí mezi stromy stála mužská postava, celá v černém. V chabém světle, které do místnosti pronikalo otevřeným oknem, ji nemohl vidět.
Lily se postavila vedle stolu. „Už musíme jít,“ řekla měkce.
Vrátil fotografii na  místo a těžce vstal. Sevřel Lilyinu ruku. Vzápětí se s ním roztočil svět.

„Myslím, že teď už můžu odejít,“ zastavila se Lily a pohlédla na muže, který celou dobu kráčel po jejím boku. „Ty se musíš taky vrátit,“ natáhla k němu ruce a on je vzal do svých.
„Přišel čas se rozloučit,“ řekla tiše. „Tvůj slib už mám. Vlastně dva sliby. Uvidíš, že tobě i Harrymu to prospěje,“ věnovala mu něžný úsměv.
„Asi bych si měl pro příště lépe zabezpečit své věci,“ ušklíbl se.
„Všechno, co mělo být řečeno, řečeno bylo, takže…“
„Ještě ne, Lily,“ přerušil ji. „Já… Ani jeden z nás není zbabělec, ale některé věci se těžko říkají.“
„Tak to neříkej, prosím,“ vyprostila ruku z jeho sevření a přikryla mu ústa. „Ani jednomu z nás to neprospěje,“ žadonila.
Svými prsty obemkl její ruku a přitiskl si její dlaň ke rtům. Se zavřenýma očima tak chvíli setrval. Aniž by ji pak pustil, zpříma jí pohlédl do očí. „Možná, že ne. Ale možná taky, že ano,“ zašeptal. „Já už to konečně musím říct. Kdybych to byl řekl už tenkrát…“
„Severusi, ne,“ zavrtěla hlavou.
„Je to pravda, Lily. Kdybych to tenkrát dokázal, všechno mohlo být jinak.“
„Nemohl jsi.“
„Asi máš pravdu,“ připustil.
„Zachoval ses správně,“ snažila se ho Lily přesvědčit.
„Miluji tě, Lily.“
V jejích krásných zelených očí, které se vpíjely do jeho neskutečně tmavých, se zaleskly slzy.
„Ten první večer, kdy ses vrátila, jsi mi vyčetla, že jsem ti ublížil. Ano, ublížil,“ přiznal tiše. „Z mé strany to byla nutná obrana. Pud sebezáchovy, který mě k tomu vedl.“
„I já tě miluji, Severusi,“ přiznala. „Milovala jsem tě, miluji tě a vždycky budu,“ usmála se. Jako by jí spadl kámen ze srdce, když vyslovila nahlas to, co ji poslední dobou tolik trápilo.
„U mě je to stejné.“
Setřel jí slzu, která na její hebké tváři vytvářela vlhkou cestičku. Pokusila se o úsměv. Sklonil se a jejich rty se setkaly v něžném polibku.

Jakmile Severus Snape překročil práh Velké síně, mezi studenty to vzrušeně zašumělo. Na chvíli zůstal stát mezi dvoukřídlými, dokořán otevřenými dveřmi a rozhlížel se po zaplněné místnosti.
Neochotně si přiznal, že nebýt toho všeho, nikdy by si neuvědomil, jak má tohle místo rád. Nadechl se a jistým krokem vykročil mezi dlouhé kolejní stoly. Desítky párů očí se postupně zvedaly a zvědavými pohledy doprovázely učitele lektvarů ke stolu, kde večeřeli ostatní profesoři Školy čar a kouzel v Bradavicích.
Na konci nebelvírského stolu se však Snape zastavil a tiše oslovil studenta, který k němu seděl zády. „Dobrý večer, Pottere.“
Harry se otočil a vzhlédl k učiteli. „Dobrý večer, pane,“ odvětil chladně. Ostatní, kteří seděli kolem, se k Harryho pozdravu nejistě přidali. Snape je přehlédl nesoustředěným pohledem tmavých očí a mírně kývl na důkaz, že pozdrav vzal na vědomí, ale nijak jejich rozpačitou zdvořilost nekomentoval.
„Jsme moc rádi, že jste zpátky, pane,“ vyhrkla Hermiona dřív, než si to stačila rozmyslet.
Snapeovy oči se zaskočeně stočily na její tvář. „Děkuji, slečno Grangerová,“ odpověděl po chvíli. „Je to od vás velmi milé. I když,“ ušklíbl se, „nepřepokládám, že toto ujištění pramení z vaší upřímnosti.“
Ron sedící vedle Harryho udělal Hermioniným směrem protáhlý obličej. Ta se na něj na oplátku zašklebila a sklopila oči do svého talíře.
Snape se znovu otočil k Harrymu a setkal se s pohledem jeho očí, skrytých za kulatými skly brýlí.
Harry se na něj díval Lilyinýma očima. Všichni říkali, jak je neuvěřitelně podobný svému otci. Samozřejmě, že to byla pravda. K jeho vlastní škodě, pomyslel si Snape. Jeho oči však patřily Lily.
Harryho obličej se rozplynul a místo něj Severus hleděl na jemné ženské rysy tváře, kterou rámovala kaskáda rudých vlasů. Lily mu věnovala okouzlující úsměv, při kterém odhalila dvě řady bílých zubů. Bezděky ji úsměv oplatil.
„Pane?“ zeptal se nejistě Harry, když si všiml Snapeova podivného chování. „Potřeboval jste něco, pane?“
„Prosím?“ zamrkal učitel.
„Ptám se, pane, jestli jste něco potřeboval,“ zopakoval Harry svůj dotaz trochu podrážděně.
„Ano, jistě,“ zabručel Snape a neochotně se vrátil  zpátky na zem. „Potřeboval bych s vámi mluvit, Pottere,“ řekl nakonec ostřeji, než zamýšlel. „Buďte tak laskav a stavte se kolem osmé v mém kabinetě.“
„Proč?“ chtěl vědět Harry.
„V téhle chvíli vám bude muset stačit vysvětlení, které jsem vám již poskytl,“ naježil se Snape.
„Ano, pane.“
Snape se bez dalšího slova otočil a pokračoval v cestě k profesorskému stolu.
„Viděli jste ten jeho úsměv?“ zeptal se znechuceně Ron. „Potřeboval bych? Buďte tak laskav?“ napodoboval Snapea.
„To neřeš, Rone,“ řekl Harry nepřítomně a vrhl pohled Snapeovým směrem, který už seděl za stolem a tvářil se nepředstavitelně otráveně ve světle veškeré té pozornosti, kterou mu okolí věnovalo.
Jako obvykle byla Snapeova příhoda veřejným tajemstvím. Ostatně jako cokoliv, co se týkalo kohokoliv v Bradavicích. Díky Brumbálově důvtipu se však k uším studentů dostala pouze přijatelně upravená verze. Zvědavci byli uspokojeni a Snape z toho všeho vyšel jako hrdina, který, byť jen na nějaký čas, zbavil kouzelnický svět zloby a intrik lorda Voldemorta.
„Zřejmě ještě není úplně v pořádku. Vy-víte-kdo mu asi dal zabrat víc, než je ochoten si přiznat,“ prohlásila Hermiona věcně, aniž by vzhlédla od napůl snědené večeře.
„Kdyby jen Voldemort,“ ušklíbl se Ron. „Snape odjakživa vypadá, jako by spadl z koštěte na znak.“
Všichni tři se hlasitě rozesmáli. 

Severus Snape seděl za stolem, v pohodlném křesle své pracovny a zamyšleně hleděl na fotografii, kterou svíral v prstech.
Jak mohl zapomenout? Ne, okřikl se v duchu. On přece nezapomněl. Jen na ni nechtěl myslet. Do minulého týdne pro něj byla jen jedním z mnoha omylů, kterých se ve svém životě dopustil.
Malá holčička na snímku se na něj už po několikáté rozverně usmála a zamávala mu buclatou ručkou. Její černé, neposedně rozcuchané vlásky se leskly v poledním slunci. Pohled jejích očí barvy hořké čokolády byl bystrý a vnímavý.
Sehnula se a zvedla ze země štíhlý proutek, kterým mávla ve vzduchu, jako by skutečně kouzlila. Náhle se však na snímku objevila mladá žena, vytrhla dítěti proutek z ruky a zahodila ho. Vzala děvče, které nemělo daleko k pláči, do náručí, chladnýma zelenýma očima si změřila Snapea a zamračila se na něj. Prudce se otočila, až se jí pár narudlých pramenů uvolnilo z ohonu, a rozčileně odcházela pryč. Snape věnoval jejím zádům opovržlivý pohled a fotku položil.
Vyčerpaně si opřel hlavu o opěradlo a zavřel oči.
Ozvalo se zaklepání.
„Pojďte dál, Pottere,“ zahučel Snape a schoval fotografii, na které zbyl pouze starý kamenný dům porostlý břečťanem, do horní zásuvky. „Posaďte se,“ ukázal na křeslo proti psacímu stolu.
Harry přešel místnost a přijal nabízené místo. Ostražitě se rozhlédl po místnosti. Okamžitě se mu vybavily lekce nitrobrany, které se zde odehrávaly minulý školní rok. Nebyly to příliš příjemné vzpomínky.
Chvíli seděli mlčky a vzájemně se měřili, než Snape konečně prolomil ticho. Harrymu se zdálo, jako by Snape přesně věděl, na co myslí.
„Jsem ochoten s vámi pokračoval v nitrobraně,“ řekl přímo.
„Cože?“ Na nic víc se Harry v tu chvíli nezmohl. Čekal cokoliv, ale tohle ne.
„Které části věty jste nerozuměl?“ zavrčel Snape a naklonil se v křesle mírně dopředu. „To je jedno,“ mávl rukou ve výmluvném gestu a znovu se pohodlně opřel. „Navrhuji, abychom vzájemnou nesnášenlivost dali stranou. Na světě jsou přece jenom důležitější věci. Mimořádně mám na mysli jen vaše dobro, Pottere,“ přiznal. Na chvíli se odmlčel hledaje správná slova. „Oba dobře víme, že Voldemort nepřestane, dokud jeden z vás nezemře.“
Harry na něj pouze ohromeně zíral a přemýšlel, nakolik to Snape myslí vážně.
Profesor vstal, obešel stůl a opřel se o něj. Překřížil nohy v kotnících a založil ruce na prsou. „Nechci, abyste mi teď hned dal odpověď,“ začal naoko lhostejně, „byl bych rád, abyste o tom přemýšlel. Hodně přemýšlel,“ zdůraznil. „Bude vám vyhovovat týdenní lhůta na rozmyšlenou?“ zeptal se a tázavě pozvedl pravé obočí.
Harry přikývl.
„Dobře, můžete jít,“ napřímil se Snape. „Vlastně, ještě něco. Uvědomte si, že nejde pouze o vás. Ve hře je mnoho dalších.“
„Ano, pane profesore.“
Harry se ještě ve dveřích otočil a pohlédl na Snapea, který zase seděl a přehraboval se ve stole.
„Pane, já…“
„Ano, pane Pottere?“ černá hlava vzhlédla.
Harry se nadechl, aby se Snapea zeptal na to, co jeho mysl v poslední době tolik zaměstnávalo, ale nakonec se rozhodl, že dnes nebude Snapea dráždit. Pokud bude opravdu pokračovat v nitrobraně, jistě se naskytne vhodnější příležitost.
„Dobrou noc, profesore,“ vysoukal ze sebe pouze.
„I vám, Pottere.“
Harry vyšel na studenou chodbu sklepení. Dveře se za ním s třeskotem samy zavřely. Ještě slyšel, jak masivní kovaná závora okamžitě zapadla.

Snapeova první myšlenka po Harryho odchodu patřila Lily. Konečně se mu podařilo smířit se se svou láskou k ní. To byl pro něj velký krok kupředu. Navíc, pokud myslel na Harryho výhradně jako na Lilyina syna, neměl potřebu střetu s ním. Usmál se. Lily by na něj byla určitě pyšná.
Vytáhl starou fotku, kterou předtím pečlivě uklidil, a znova se na ni zahleděl. „Já tě najdu,“ řekl tiše. „Ať jsi kdekoliv, najdu tě. Najdu tě a přivedu do Bradavic, kam patříš stejně jako já,“ slíbil. „A tobě, Lily, slibuji, že se o ni řádně postarám.“
 

KONEC 
 
 

Nahoru

HARRY POTTER, characters, names and related indicia and WARNER BROS., shield logo and related indicia are trademarks of Warner Bros. TM & © 2003.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.