Alena's Alan Rickman Page - INTERVIEW

     
ZPĚT na stránku Interview
   
 
 

 
Interview přeložila Calwen
Dalo to dost práce a proto tento překlad, ani jeho části, nepoužívejte bez našeho svolení.
Anglický originál pochází z oficiálních stránek filmu "Somenthing the Lord Made"

     

     
Something the Lord Made
- rozhovor pro HBO

HBO
Když hrajete někoho, jako je doktor Blalock, asi cítíte určitou zodpovědnost, protože vaším prostřednictvím znovu ožívá část historie, a to taková, kterou pravděpodobně mnoho lidí ani nebude znát
.

Alan Rickman
S tím souhlasím – já o tomto příběhu také nic nevěděl. Myslím, že my všichni jsme na mnohé zapomněli, alespoň v tom pravém smyslu slova. Mluvil jsem totiž s jedním z lékařů, který v současné době pracuje na univerzitě Johna Hopkinse, a ten mi řekl, že tam  toho o osudu svých zaměstnanců dodnes moc nevědí.
A já se domnívám, že svým způsobem je to celá pointa. Je všeobecně známo, že černoch je méně vážený a uznávaný, i kdyby později dostal čestný doktorát.
Ale podle mě je to čerstvá novinka o osudu lidí. Je opravdu nádherné být součástí takového příběhu, o němž jsem takřka nic nevěděl. Když hrajete, tak se cítíte někým chráněný. Před časem jsem hrál někoho, kdo v té době ještě žil. Řekl bych, že je určitý aspekt i v tom, jací byli, co dokázali a jaké byly detaily jejich života. Ale tady je něco jinak, a tak se stane, že vás to chrání jako osobu. Nevím...tak či tak vás to naplní, prostoupí vámi ten duch.

HBO
Jak jste říkal, že jste jako osoba tak nějak chráněn – mohl byste to trochu vysvětlit?

Alan Rickman
Jistě. Když zkrátíte lidský život na jednu a půl nebo dvě hodiny, zbude jediný vzrušující okamžik. A když to dáte dohromady s mým vlastním výkladem a hledáním, mluvením k lidem, kteří ho vůbec neznali, a s dalšími rozmluvami s režisérem či producenty, nejsou to v  žádném případě jakékoli konflikty. Přitom si však uvědomujete, že rozdílní lidé chtějí různé věci.
A právě taková Blalockova ochrana, Blalocka jako lidské bytosti, je pro mě, abych tak řekl, rozhodující při každé volbě. Jaká to byla osobnost? A jak by reagoval v určitých situacích?

HBO
Z jakých zdrojů jste čerpal informace? Co to vlastně bylo za člověka?

Alan Rickman
Byl jako každý velký profesionál. Byl svou prací doslova posedlý. Domnívám se, že k tomu byl svým způsobem předurčen. Ale i přes veškeré zaujetí svou profesí si cenil osobního života, kde hlavní roli hrály jeho děti a manželka. Jeho kariéra byla značně komplikovaná, ale doma šlo vše stranou.

HBO
Jak by se dal popsat vztah mezi doktorem Blalockem a Vivienem Thomasem?

Alan Rickman
Zpočátku mezi nimi byl takový neosobní vztah...jako mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem. Později se z nich stala dvojice učitele a žáka.  Z praktického hlediska tak byli mnohem užitečnější.
Dokázali tak věci, jichž by jeden bez druhého nikdy nedosáhli.
V průběhu roku 1943 se Vivien chtěl věnovat přípravě na to, aby se stal lékařem, nebo lépe řečeno, dobrým lékařem. To ovšem nebylo možné kvůli jeho ekonomické situaci. Také pochyboval o tom, že by v nějaké nemocnici zaměstnali černého lékaře. Proto se oficiálně stal chirurgickým technikem.
V té době by Blalock bez Viviena Thomase nemohl žádným způsobem úspěšně provést světově první operaci srdce. Zůstal by stát krůček před svým snem, ohlédl by se zpět a říkal by si: tak fajn, jen do toho, dokud máš příležitost. Vivien to totiž zkusil už dřív při operacích na psech. Tudy vedla jejich společná cesta.

HBO
Byli přátelé, nebo to pro jejich časovou vytíženost nebylo možné?

Alan Rickman
Myslím, že to bylo mnohem složitější. Byli jako tolik lidí jejich doby. Blalock vlastnil pozemky, patřil mezi zámožné lidi z Gorgie. Bral Viviena všude s sebou, na každé nové pracovní místo. Začalo to v Neshvillu. Odmítl by pracovní nabídku, jestliže by Viviena nemohl vzít s sebou. V tomto ohledu se za něj doslova rval.
V podstatě byl obětí své doby. Bylo úžasné, když se při popíjení drinku dělil s Vivienem o své myšlenky. Neviděl na tom nic špatného, ani on ani Vivien. A bylo toho ještě víc.
Řekl bych, že to bylo skoro jako milostná aférka, ale víc formální, spíš jako manželství. To je ten rozdíl. (smích)

HBO
Měl jste příležitost setkat se s dalšími  členy rodiny doktora Blalocka nebo Viviena Thomase?

Alan Rickman
Ano, sešel jsem se s Vivienovým synovcem. On sám je lékař.

HBO
Co si myslí o jejich vztahu?

Alan Rickman
Mluvili jsme spolu v Los Anegeles. On řekl: 'Odkdy je můj strýc vynálezcem téhle procedury?' A já na to: 'Promiňte?' (smích) 'Uveďme to tedy na pravou míru.' (smích) Říká se tomu Taussig(ová)-Blalockův postup, a to z dobrého důvodu; byl to jejich nápad.

HBO
Zmínil jste se o doktorce Taussigové. Jakou roli hrála v tomto příběhu?

Alan Rickman
Helen Taussigová v nemocnici pracovala na postu dětské kardioložky. Byla brilantní v určení diagnózy, obzvlášť u dětí. Byla také první osobou, která přišla za Blalockem a řekla mu o syndromu modrých dětí. Nikdo jiný do té doby nepřišel s chirurgickým oddělením. Jako diagnostička byla obzvlášť vynikající, protože byla vlastně úplně hluchá, a proto tolik nepoužívala stetoskop a spíš se spoléhala na cit.
Oplývala skutečně jemnou zručností, díky tomu také určila správnou diagnózu a Blalock později metodu chirurgického oddělení.

HBO
Moc se mi líbí název toho filmu. Mohl byste o tom prozradit trochu víc?

Alan Rickman
Jistě, předpokládám, že se týká Blalockovy i Vivienovy úžasné obratnosti, kterou prokázali při šití. Stehy na artérii byly pěkné a naprosto miniaturní. Mluvili jsme o nepředstavitelných věcech: operovali v prostoru minimálních rozměrů artérii o velikosti špagety, šili vnitřní a vnější stranu dvěma odlišnými způsoby. To je neuvěřitelně jemná práce. Proto asi tenhle název, protože to vypadalo jako něco, co stvořil Bůh.

HBO
Když jste hrál Blalocka, našel jste mezi ním a sebou nějakou podobnost?

Alan Rickman
Kdykoli hraju určitou postavu, nijak ji neposuzuji – není to pro mě důležité, jestli se jí podobám nebo ne. Prostě jen hraju, a to ostatní lidé oceňují.
Díval jsem se na to i z opačného úhlu pohledu: pro vás diváky naopak je důležité, zda se mu podobáte či naopak.
Osobně si myslím, že byl značně komplikovanou osobou. V pozdějším věku se stal skvělým učitelem. Byl tedy svým způsobem odpovědný za kariéry mnoha mladých lékařů, kteří s ním pracovali. Dokázal poznat talent.

HBO
Předpokládám, že pracovní vztah s Vivienem neměl jen výhody.

Alan Rickman
Rozhodně, sám Blalock byl v tomto ohledu naprosto barvoslepý, pro něj byl Vivien prostě člověk, s kterým pracoval. V podstatě to byla nutnost; v průběhu let se však setkal s různými reakcemi lidí.
 

HBO
Znal jste už předtím Josepha Sargenta (režisér)?

Alan Rickman
Ne, ale slyšel jsem o něm. Spolupracoval s ním totiž můj dobrý přítel Alfred Woodard. Vynikající spolupráce!

HBO
Co si myslíte o jeho stylu? Jak vám pomohl coby režisér? 

Alan Rickman
V první řadě s ním nesmíte ponocovat, běžně chodí spát až dlouho po půlnoci. Ty jeho noční monology jsou vážně inspirující. (smích) A absolutně soustředěné. Díváte se na něj a myslíte na Blalocka: vidíte tyto dva naprosto koncentrované muže, jak se snaží něčeho dosáhnout.
Chtít něco takového po režisérovi, který je s tímto projektem tak úzce spjat – to je pro něj obrovský úkol.

HBO
Co pro vás bylo na tomto filmu přitažlivé?

Alan Rickman
Na hraní lidí, kteří nejsou jen nějakým obyčejným otiskem razítka, mi připadá zajímavé všechno. Mají svůj punc, který jasně říká, jací jsou. Jako divák si myslím, že má být navázán jakýsi kontakt, člověk prostě musí cítit tu atmosféru.
Jinými slovy, jsem velký příznivec výpravných příběhů, takových, které vypovídají o bytosti samotné. Ale takových je jen málo. Díkybohu za HBO! Jediným tlačítkem můžete zapnout a vstoupit tak do světa, který je naprosto odlišný než ten běžný, kde normálně žijete, zde přijdete na jiné myšlenky.

HBO
V jedné scéně jste se do své role obzvlášť vžil. Je zde ještě jiná část filmu, o které můžete říct, že by se vás dotkla víc než ostatní?

Alan Rickman
Je těžké na takovou otázku skutečně pravdivě odpovědět. Není důležité, jestli jsou ve filmu hlavní role dvě nebo jich je devadesát dva, důležité je podat kvalitní výkon – a doufejme, že i originální.
Filmování je takový komplexní proces. Je to jiné pro nás, kteří jsme s tím spojeni, a pro diváky či ostatní lidi, co se na tom nijak nepodílejí. Alespoň tak by to mělo být. Vzpomínky jsou však opravdové, ne jen nějaká kulisa.
Je to vážně neuvěřitelný pocit, když cítíte podporu celého štábu. Měli velmi málo času na přípravu tohoto filmu, takže se vše dělalo prakticky za pochodu. I přesto je to velmi odborně zpracované, jedinečné a stylové.
Mám nádherné vzpomínky na celý tento projekt a na lidi, kteří společně pomáhali ten příběh vyprávět. A jako herec musím uznat, že odvedli dobrou práci.

HBO
Co byste chtěl jako divák z filmu vystřihnout?

Alan Rickman
Jako mnoho dalších lidí si myslím, že takové odezvy, jakých se nám zatím dostává, jsou skvělým začátkem. Tak proč něco měnit?

  

     

Nahoru