Siang-mien Alana Rickmana / Zpět na Novinky /
Fan Centrum - Neoficiální fanklub - Ankety a kvízy - Knihovna - Alan v obrazech - Soutěže - Kniha návštěv - Vzkazy pro AR - Inzerce
Starodávné čínské umění čtení z obličeje (siang-mien) vyvozuje z různých rysů obličeje, jaké vlastnosti, nemoci daný člověk má. Nyní máte možnost, přečíst si, jaké hodnocení získal Alan Rickman. Charakteristiku pro Vás připravila čtenářka těchto stránek.
 

TVAR OBLIČEJE   

U Alana lze vyloučit obličej tvaru měsíce, obličej tvaru vědra (tj. vodní obličej - široké čelo, výrazná oční partie, základna brady je rovná) atd., vezmeme -li v úvahu foto, má pravidelný oválný obličej, kterému siang-mien říká jadeitový. "Ženy i muži za sebou často mají těžké mládí. Není však radno nechat se oslnit jejich vzhledem. Jsou tvrdší, než by člověk předpokládal, mají nesmírnou vůli dosáhnout úspěchu a skvělou paměť. V zaměstnání se lidé s jadeitovým obličejem vzhledem k potenciálu energie (to lze u Alana vidět na první pohled) nenechají zastrašit ani většími těžkostmi. Používají svého intelektu ve prospěch své kariéry tak cíleně, že působí dojmem, jako by byli vybaveni zvláštním loveckým instinktem. Muži chovají hlubokou zášť k rutině. Proto by si měli hledat  takové povolání, které je bude v jejich tendencích podporovat a nebude je nudit" (- to myslím u divadla a filmu Alanovi nehrozí). 
  

U Alanovy sestry Sheily (myslím, že jsou spolu na fotce z Oscarů 1996) je vidět širší partie brady než je čelo, o těchto lidech říká siang-mien, že "museli prožít v mládí něco zlého, možná museli vyrůstat v dětském domově bez lásky". Alan a jeho sourozenci vyrůstali po otcově smrti jen s maminkou, a ta to se čtyřmi malými dětmi a s tím, že musela chodit do zaměstnání a zabezpečit jejich obživu a výchovu určitě neměla lehké, to období bylo pro ně všechny určitě velmi zlé a zkušenost z této doby ovlivnila i jejich chování do budoucna.
   

ČELOČelo je výkladní skříní myšlenek a inteligence. Alan má obloukovou linii vlasů (je to jasně vidět na spoustě fotek, žádné písmeno V neb M - což má spousta mužů nebo jiné tvary čela a linie vlasů). "Tato linie vlasů svědčí o celém souboru skvělých vlastností, především však prozrazuje ryze ekonomicky orientovaného člověka (to mi na AR sice moc nesedí, ale koneckonců, tím, že je slavný, je zcela jistě i dobře honorován, a tudíž si tak i kromě umělecké povahy, která je mu přirozeně vrozená - viz dále - odčiňuje své těžké mládí, kdy peněz neměl nazbyt a kdy se zabezpečuje pro těžké chvíle). Lidé s obloukovou linií vlasů jsou často slavní, někdy i nechvalně - v
každém případě však mimořádně úspěšní. Patří k typům, které by se vlastně klidně mohly ohlížet zpátky na své úspěchy, avšak činí to jen zřídka, neboť se neustále snaží zachytit nové podněty. Jejich vyrovnanost (AR tak navenek působí), kterou jim propůjčuje určitá nekonvenčnost, umožňuje, aby se chovali čestně a měli pochopení pro své okolí i podřízené". Toto hodnocení myslím, že na AR sedí.
 

OBOČÍObočí je obecně zrcadlem vnitřní energie člověka, jeho vůle, energie, rozhodnosti a schopnosti jednat, vypovídá i o zdravotním stavu. Tady částečně váhám v hodnocení, protože obočí má dlouhé, obloukovité
(tvar půlměsíce), pro které platí, že takové  obočí: "ukazuje vyrovnanost, harmonii a jistou eleganci. Tato osobnost umí vyvolat u ostatních lidí sympatie, nečiní jí problémy dobře se uplatnit v zaměstnání, nápadné je,
že v hromadných sdělovacích prostředcích má většina lidí obočí ve tvaru půlměsíce. Muži i ženy jsou ovládáni Erosem. V mládí mohou jejich erotické potřeby vyústit až v posedlost sexem, v soukromém životě umí takoví lidé ocenit dobrý život:pěkné prostředí a partnera", dlouhé obočí také svědčí o potenciální dlouhověkosti, nicméně je na některých fotkách vidět, že obočí (levé obočí - tj. z pohledu zepředu vpravo, možná že částečně i pravé, záleží na světle, v jakém je fotografován) má tvarováno do trojúhelníku (tj. horní chloupky v obočí, nemám na mysli zvednutí obočí svalovou mimikou, ale opravdu narostlé chloupky), a o lidech, kteří mají obočí tvarováno do trojúhelníku, se uvádí: "jsou bystří, energičtí, senzitivní, soucitní, mají velký šarm. Pro své komunikativní schopnosti a erotické vyzařování jsou především velmi oblíbeni u druhého pohlaví. Muži s takovým obočím jsou neustále naladěni k sexu, což z perspektivy pevného vztahu by mohlo být na závadu", AR má však velmi pevný vztah s Rimou, a ten trojúhelník je zřetelný (protože není tmavý) jen někdy, takže toto bych brala částečně s rezervou, spíš bych tam viděla ten obloukový půlměsíc.
  

OČI


Na snímcích (Snape velmi zřetelně na plakátech a j. snímcích z poslední doby i v jiných filmech nebo na fotkách z různých akcí, na fotkách zamlada to vidět není) má AR oči ve tvaru obdélníku, tj. horní víčko schované a přes ně přepadává kůže rovně, tj. tak, že nespadá k vnějším koutkům, to oko je celkem typické a nelze se splést, uvádí se: "oči takového tvaru vídáme často u intelektuálních pracovníků. 

Takovým lidem hned tak něco neunikne, neboť okamžitě dokážou své bližní prohlédnout, ale jejich intelekt jim stojí také v cestě především při hledání osobního štěstí. Jako červená nit se jejich životem vinou myšlenky na jistotu a bezpečí (Po zkušenostech AR z mládí se tomu nelze divit). Ale jejich soukromý život je poznamenán snahou o jistotu. Vztah navazují spíše po důkladném uvážení než z velké vášně (vztah s Rimou). Často nejsou schopni skutečně vychutnávat sex, protože určitá citová blokáda zřejmě brzdí jejich smyslové počínání. Zpravidla však takové partnerství vydrží (Alanovi vydrželo už pětadvacet let s Rimou), neboť se ani po dvaceti letech nedostaví sexuální frustrace". To by myslím bylo velmi přesné.

 

NOS


  
Nos je ukazatelem bohatství a velkosti, lze z něj vyčíst vitalitu a sexuální potenci člověka, prozradí vše o rozumu, vědomostech a milostných schopnostech. Přestože na jedné fotce je AR s hlavou římské sochy s uraženým nosem, není jeho nos římský - ten má jiné sklopení), spíš velký, výrazný a "masitý" - tento typ jsou většinou muži, s tímto nosem "jsou velkorysí, citově založení a senzitivní, ale také dost rozumní, aby se nepouštěli do spekulací (AR tak opravdu nevypadá). Úspěchy jim sotva spadnou do klína, spíše si musí svůj vzestup tvrdě vybojovat. Bojovnost však v sobě mají většinou od dětství, neboť přestože jsou orientovaní na rodinu, v mládí byli často nucení prosazovat se sami. 

Soukromě patří člověk s takovým nosem k lidem, kteří rádi ostatním pomohou (jeho přátelé), i když sami musí přinést lecjakou oběť. Přitom je kuriózní, že je pro ně nesmírně těžké projevit své city (určitě se tím nemyslí v zaměstnání nebo povolání herce). V podstatě bude celý jejich život probíhat dobře a bude mít vzestupnou tendenci, lidé tohoto typu jsou spokojeni jen tehdy, když dovedou do konce to, co začali. A pocit spokojenosti bude pro ně v každém případě cennější než finanční bohatství (viz např. co se psalo o realizaci filmu Mesmer). Snad je to jeden z důvodů,proč lidé s masitým nosem působí tak vyrovnaně. Muži s masitým nosem mají určité problémy se sexualitou. Mohli bychom se domnívat, že tyto zranitelné osobnosti budou citlivými a chápavými milenci. Není tomu tak snad proto, že nejsou schopni svou lásku sdělit i slovně. Než konečně najdou odvahu k milostnému šeptání, žár dámy jejich srdce už většinou pohasl. Hromadí-li se takové neúspěchy, hrozí nebezpečí, že muž bude ochládat a mezi čtyřicet a padesáti úplně zapomene správně zacházet se svými city. Erotické potřeby pak sublimuje v povolání". To je možná i jeden z důvodů, proč je Alan tak dlouho s Rimou, jeho zkušenosti z mládí, proč tak výborně hraje, proč je tak rád s přáteli i to, že v poslední době má na fotkách mírné bříško (které má i Rima - viz fotky říjen nebo listopad 2002, kde jsou i s Lindsay).

Důležitá je i barva, na snímcích s poslední doby má Alan nos a nejbližší okolí mírně zarudlé - může to být i požíváním alkoholu (jelikož má rád "dobré jídlo, dobré pití, dobré přátele"), ale také nemusí. Četla jsem i o poruchách metabolismu a východní autoři se zmiňují v této souvislosti o potížích se srdcem (vztahuje se ke špičce nosu, zvlášť pokud je zvěšená a zatuhlá, to se mi u AR jeví i jako docela pravděpodobné, na některých fotkách zvlášť z posledních pár let to uhodí do oka na první pohled). Pokud se AR sám zmínil v jednom svém vyjádření, že měl problémy zvládnout Hamleta - to jest udýchat ho, když byly tři velké monology brzy po sobě, tak dýchací potíže většinou souvisejí právě i se srdcem (uvádím znovu, že tento poznatek není z mé hlavy, ale z východních autorů), že není -li srdce schopno zvládnout svoji práci, pak ovlivňuje kvalitu dýchání (koneckonců i spousta lidí, když vyjde schody nahoru, dýchá jak parní lokomotiva, ale není to způsobeno plicními obtížemi, ale právě srdcem). 
   

RTY - ZUBY - UŠI    

Alan má velmi typické rty, kterých si člověk okamžitě všimne, jsou to rty se zvlněnou linií mezi rty - to je: "člověk s velkou sebedůvěrou, upřímný, potřebuje materiální jistotu, je dobrý řečník, rád je středem pozornosti" - to myslím sedí také přesně.

Na fotkách je vidět, že má zuby dlouhé a posazené těsně vedle sebe, v časopise Eva se psalo asi před dvaceti lety (vztahovalo se to na osoby ženského pohlaví) o těchto zubech: "nebude z vás umelkyňa, ak len nebudete chcieť", to je vidět vztah k umění. Siang-mien říká o dlouhých zubech- "člověk nerozhodný (to mi moc na AR nesedí, i když kdo ví), obratný v řeči, má skvělou paměť, vyhýbá se každému riziku".

Alan má uši, u kterých se na první pohled (i zepředu!) všimneme velmi zřetelně a výrazně vyvinuté střední mušle, tzn.:" člověk s velkou energií, tvůrčí, nekonvenční, má sklon k přehánění".

KOLMÁ VRÁSKAAlan má velmi výraznou kolmou vrásku mezi obočím. Což naznačuje, že jeho játra jsou ve špatném stavu (to mi vychází i dle orientální diagnostiky dle Michia Kushiho). Vzhledem k tomu, jak AR v poslední době působí, myslím, že by mu prospěl pobyt v lázních s jaterní dietou, aby se dal dohromady (myslím, že by to šlo u něj velmi rychle), abychom se i nadále mohli těšit na jeho umění v dalších filmech po další léta.

Lidé, kteří je nemají nemocné, mají vrásky na čele naskládané úplně  jinak, podle toho, jestli např. nadměrně pijí (nemusí to být jen alkohol, prostě nadměrný příjem tekutin) nebo naopak jestli se živi potravinami, které způsobují stahování obličeje apod. AR nemusí mít závažnou chorobu jater, asi stačí přetučnění (to nedokážu říct, nejsem lékař) nebo má rád smažené a tučné věci nebo jak uvádí  sám AR "dobré pití", ale je to vráska typická pro onemocnění jater, která tuto vrásku způsobuje, tak jak ji uvádějí publikace autorů, zabývajících se diagnostikou.
  


  
Máte-li k hodnocení AR dle čínského umění sieng-mien nějaké dotazy,
můžete je zasílat na můj e-mail nebo se o své názory podělit s ostatními v diskusním fóru.
  


Nahoru