ALAN V OBRAZECH: Wallpapery / Zpět na Novinky /
 
Alan v obrazech: Ikony a animace - Kresby a malby - Fotomontáže - Wallpapery (nejnovější wally u daného autora jsou vždy nahoře)


Agnes - Alena z Běloruska - Allegra - Alis - Amy - Aňa - Bludimíra Snapeová - Bubu - Cindy - Eowyn - Emily - Half-Blood Princess - Maraja - Mariana (Mirdule) - Maryka13 - Mortticia
    Neinka - Kasandra40 - Laura - Lenuška - Lucys - LunaLo - Pája - SáraPolanská - W53 - Želvušenka

Důležité upozornění: Než mi pošlete k uveřejnění svůj wall, ujistěte se, že jeho velikost je buď 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 nebo 1280 x 800 (poslední je pro širokoúhlé monitory)!

 

W A L L P A P E R Y

  

  
A G N E S

     

800 x 600

Výše uvedené wallpapery si můžete stáhnout i ve větším rozlišení a to na stránkách Agnes!

Autorkou všech těchto wallpaperů je Agnes. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
A L E N A   Z   B Ě L O R U S K A

              

                 

800 x 600

Autorkou všech těchto wallpaperů je Alena z Běloruska. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 A L I S

   

                 

1024 x 768

              
 

800 x 600

Autorkou těchto wallpaperů je Alis.
Bez mého svolení je nepoužívejte na Vašich stránkách. Děkuji!
   

 
A L L E G R A

     

1280 x 1024

Autorkou výše uvedených wallpaperů je Allegra. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!


 
A M Y L E E   A N D E R S O N

800 x 600

Autorkou výše uvedeného wallpaperu je Amylee Anderson. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!


 
A Ň A

1280 x 1024

Autorkou výše uvedeného wallpaperu je Aňa. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!


  
B L U D I M Í R A    S N A P E O V Á
 
         

                 

800 x 600

Autorkou všech těchto wallpaperů je Bludimíra Snapeová.
Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
B U B U

            

                 

1024 x 768

     

800 x 600
 
Autorkou všech těchto wallpaperů je Bubu
Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
C I N D Y

       

                 

                 

                

1024 x 768

Autorkou všech těchto wallpaperů je Cindy. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
E O W Y N

      

                 

                 

                 

800 x 600

Autorkou všech těchto wallpaperů je Eowyn. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
E M I L Y

            

           

           

   

800 x 600

Autorkou těchto wallpaperů je Emily. Bez jejího svolení jej nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!


  
H A L F - B L O O D   P R I N C E S S
 
     

1024 x 768

Autorkou těchto wallpaperů je Half-Blood Princess. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
K A S A N D R A 4 0
 
           

širokoúhlé

        

800 x 600

Autorkou těchto wallpaperů je Kasandra40. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
L A U R A
 
  

                

1024 x 768

  

800 x 600

Autorkou těchto wallpaperů je Laura. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
L E N U Š K A

   

1024 x 768

 

800 x 600

Autorkou těchto wallpaperů je Lenuška. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 
 


  
L U C Y S

                 

800 x 600

Autorkou všech těchto wallpaperů je Lucys. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
L U N A  L O

                 

     

800 x 600

Autorkou všech těchto wallpaperů je LunaLo. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
M A R A J A

     

800 x 600

1024 x 768

Autorkou wallpaperů je Maraja. Bez jejího svolení jej nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
M A R I A N A   (M I R D U L E)

  MEGA KUPA;-)) WALLPAPERŮ OD MARIANY (MIRDULE) byla přemístěna na samostatnou stránku (klikněte na obrázek)


  
M A R Y K A 1 3

     

Autorkou wallpaperu je Maryka13. Bez jejího svolení jej nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


 
M O R T T I C I A

              

GALAXY QUEST.jpg (122718 bytes)   JOHN GISSING.jpg (118714 bytes)   MESMER.jpg (125335 bytes)   AWFULY BIG ADVENTURE.jpg (124049 bytes)   ŠERIF Z NOTTINGHAMU.jpg (95713 bytes)   DARK HARBOR.jpg (105651 bytes)  

ALAN R.jpg (64315 bytes)   ALANEK.jpg (133440 bytes)   BLOW DRY.jpg (117115 bytes)   SNAPE.jpg (115397 bytes)   SEVERUS SNAPE.jpg (121582 bytes)   DOGMA.jpg (154608 bytes)   SENSE AND SENSIBILITY.jpg (107640 bytes)

800 x 600

Autorkou všech těchto wallpaperů je Mortticia. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


 
N E I N K A

 

1024 x 768

Autorkou všech těchto wallpaperů je Neinka. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
P Á J A
 
                  

                 

                 

                 

                

1024 x 768

Autorkou všech těchto wallpaperů je Pája. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
S Á R A  P O L A N S K Á
 
              

                 

800 x 600

  

                 

1024 x 768

Autorkou všech těchto wallpaperů je SáraPolanská. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


 
W53

     

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

800 x 600

Autorkou všech těchto wallpaperů je W53. Bez jejího svolení je nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 


  
Ž E L V U Š E N K A
 

1024 x 768

Autorkou tohoto wallpaperu je Želvušenka. Bez jejího svolení jej nepoužívejte k jiným než osobním účelům. Děkuji!
 Nahoru