Horoskopy od Eowyn a mnohem více   / Zpět na Novinky /

Fan Centrum - Neoficiální fanklub - Ankety a kvízy - Knihovna - Alan v obrazech - Soutěže - Kniha návštěv - Vzkazy pro AR - Inzerce
  
Eowyn vypracovala, na základě dostupných údajů, podrobný horoskop Alanův i jeho vztahu s Rimou (jsou ve formátu Word)! Zároveň na internetu našla další zajímavé horoskopy i numerologický rozbor jeho data narození (naleznete je na stránce níže). Mnohokrát děkuji!
 
   

  Úvod do astrologie

Horoskop Alana Rickmana

Horoskop vztahu
Alana a Rimy

 

  

Autor: Eowyn Autor: Eowyn Autor: Eowyn  

  

DRUIDSKÝ HOROSKOP

Borovice (21.2.)

Stručná charakteristika
Spolehliví, přizpůsobiví, opatrní, hospodární, sebejistí, citliví a chápaví. Jejich motto: Přežiji!

Silné stránky
Borovice naprosto přesně vědí, co chtějí. Stojí oběma nohama na zemi faktů, nebudují vzdušné zámky. Potřebují především bezpečný životní základ. Usilují o to, aby svůj život uspořádali rozumně, zpřehlednili jej a vyhýbali se co nejvíce nejistotám. Borovice si jsou vědomy odpovědnosti, jsou svědomité, snaživé, přičinlivé a uvažují velice prakticky. Ostře pozorují, citlivě vnímají i sebemenší detaily a chytře se přizpůsobují. Jednají vždy uvážlivě, opatrně a hospodárně. A v neposlední řadě mají i značný organizační talent.

Slabé stránky
Jestliže svědomitost a přesnost borovic přejde v pedantství, dokážou vyvolat v ostatních pořádně prudké reakce. Jejich citlivost se někdy může zvrátit i ve zjemnělost. A nerady snášejí uvolněnost, humor a radost. Borovice se vyhýbají dobrodružství a riziku, což bohužel mívá za následek smutný všední život a nudu. Zároveň však žijí ve strachu, že svým přemocným rozumem něco zmeškají. Další problém je rozhodování-chtějí totiž vždy udělat to, co je správné, a proto se mnohdy nekonečně dlouho rozmýšlejí.

Na co by si měly dát borovice pozor
S rozumem, plánováním života a péčí se to dá i přehnat. Jestliže už máme schopnost, že k sobě nepustíme psychickou zátěž, pak bychom si mohli dovolit i trochu víc radosti ze života-propánakrále, přece nemůžeme být pořád jen užiteční! Právě v lásce je třeba neomezovat se jen na strategie přežití. Není totiž zas tolik partnerů, kteří si dokážou s takovým postojem poradit. Za takovou emocionální věcnost si borovice v lepším případě vyslouží nechápavý úsměv, ale spíš pořádné mrzutosti. Goethův Faust například poznal, že život v čirém rozumu brzy naráží na jednoznačné meze. A hned vyvstává otázka: Že by to bylo všechno?

A protože borovice bývají zpravidla skuteční umělci ve shromažďování hmotných statků, nemělo by jim přece být zatěžko dát si něco stranou a občas si dopřát. Něco zdánlivě neužitečného a zbytečného.

Ale při vší kritice - borovice se prosadily. Což je důkaz toho, že jejich životní styl funguje. Ale trošku víc radosti přece nikomu neublíží, či snad ano?

 

INDIÁNSKY HOROSKOP

Vlk (19.2. - 20.3.)

Lidi narozené mezi 19. únorem a 20. březnem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu "Vlky". Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno). Vládne jim pak vítr severní, který s sebou přináší uzdravení a obnovu. V evropské kultuře bylo toto zvíře štvancem, který byl určen k záhubě. Vlk byl znamením ďábla, v pohádkách představoval zlo, jeho tesáky znamenaly smrt. V indiánské mytologii byl asi "nejpoužívanější" bytostí, objevuje se v mnoha historkách, příbězích. Byl uctíván pro jeho nadpřirozené a mystické schopnosti. Míval velký význam při šamanských a kouzelnických rituálech. Představoval tajemnou stránku života.

Vlka bylo ve volné přírodě dost obtížné spatřit. Pokud se tak stalo, považovali to indiáni za veliké štěstí. I když se to nezdá, je totiž tenhle tvor velice plachý a citlivý. Podobně je to s lidmi narozenými v totemu Vlka - v Kruhu Země poslední znamení. Jejich citlivost se projevuje ve dvou směrech. Směrem vně ze skupiny, ve které žijí, projevují právě plachost, nesmělost a ostýchavost. Naopak směrem dovnitř, tedy k ostatním členům jejich "smečky", se chovají velice starostlivě, intuitivně vycítí potřeby druhých, dokážou pochopit a pomoct. Jsou to velice jemné povahy. Bojí se dát své emoce plně znát, často je skrývají a drží se v ústraní.

Jsou dobromyslní, srdeční a důvěřiví. Nejednou se však stávají terčem jiných "dravějších" jedinců, kteří je zneužívají. Není divu, že před okolní skutečností utíkají do svého snového světa, staví si bariéry, které je mají ochránit. Raději si svůj život naplánují a vymyslí ve své fantazii, ve svých představách. Se zájmem se pak věnují různým tajemným záležitostem, mají blízko k věcem, které jsou mimo hmotnou realitu. Je-li však nejhůř, dokážou se vyburcovat k mohutné obraně, leckdo by to do nich neřekl. Pozor, dají potom jasně na srozuměnou, že vlk je šelma.

Na životní cestu potřebuje ten, kdo se narodil ne znamení Vlka, partnera, který by ho schoval pod ochranná křídla, který by ho chránil. Takový člověk pak na oplátku dostane skvělého druha, vždy připraveného pomoct, vyslechnout a pohladit.

***

Vlk je osobnost dvou tváří - svým způsobem je společenský, ale tvrdě se brání proti všem vetřelcům. Je milovníkem svobody. Jeho povahu nejlépe vystihuje věta: ,Nesnažte se mě zavřít." Je to paradoxní, protože se uzavírá sám ve vlastním území, kam nikoho nevpouští. Lidé Vlci jsou činorodí a výkonní. Příliš je neláká cestovat, víc si všímají úkolů, které mají doma. Jsou odvážní, velkorysí a mají obrovskou touhu být užiteční. Lidé tohoto znamení mohou velmi snadno založit vlastní podnik, ví, jak u druhých vzbudit důvěru. Mají smysl pro humor, ale i jemnost a takt.

 

ČÍNSKÝ HOROSKOP

Pes, oheň

Tito věrní přátelé mají jednoznačně psí povahu a vyplatí se vyhledávat je. Pes se stane vaším nejspolehlivějším spojencem. Je to dobrý pracovník a opora kolektivu. Jeho krédem je věrnost. Psi mají poněkud chladný vztah ke změnám a svou opatrností často maří vlastní ambice. Psí lidé se potřebují učit větší přizpůsobivosti. To se týká zejména tradicionalistů, podle kterých by všechno mělo zůstat při starém.

Psi se učí poměrně pomalu, takže ostatní musí mít s jejich omyly trpělivost, ale při dobrém školení a povzbuzení mohou dosáhnout úspěchů. Bývají trochu důvěřiví a mají ve zvyku brát řeči doslova.

Jsou velmi společenští a potřebují navenek projevovat své pocity. K pokleskům druhých se stavějí shovívavě, a potřebuje-li si někdo poplakat na rameni, rádi mu ho nabídnou. Při lidech, které mají rádi, stojí bez ohledu na okolnosti. K těm, jež rádi nemají, se stavějí kriticky a nedokáží jim přiznat žádné zásluhy.

Psím lidem svědčí podpora, kterou opravdu potřebují, aby dosáhli nejlepších výsledků. Někteří se bohužel podceňují vlivem nedostatku jistoty v dětství. Často se nechávají ovládnout. Je-li ovládnutí spojeno s láskou, vede k usilování po větších věcech. Psi bývají závislí na vnějších vlivech a spolehlivě reagují na ocenění.

Psí lidé jsou vhodnými partnery pro manželství, starají se o domov, svůj protějšek i o děti. Jen výjimečně někoho zradí.

Sympatie pěstuje k Tygrovi a Koňovi, v oblibě nemá Draka.

***

Znamení Psa je snad nejpříjemnější a nejsympatičtější z celého zvířetníku. Člověk narozený v roce Psa je poctivý, přímý, má smysl pro věrnost a je zastáncem práva a fér hry. Pes je plný života, je atraktivní, má velice silný sex-appeal a mimořádně dobře vychází s ostatními. Asi i proto, že je nenáročný a rád vyjde vstříc "na půl cesty". Často se stává, že Pes horlivěji hájí zájmy druhých než svoje. Pokud tě někdo vytáhne z nesnází, v devíti případech z deseti to bude Pes. Podobně jako jeho "lidský" přítel Tygr, i pes zřídkakdy zaměřuje svůj hněv na tebe osobně. Vynadá ti, ale ne že by tě odteď napořád nenáviděl. Jeho projev zlosti je spíš jen chvilkovým zábleskem. Přichází bez varování a zrovna tak rychle mizí. Pokud se Pes rozhodne bojovat za něco, o čem je přesvědčen, že je správné, vítězí. Naštěstí se nikdy nepouští do bojů za špatnou věc, protože jeho ideály jsou vždy ty nejčistší. Pro chyby a nedostatky ostatních má pochopení. Obecně se dá říct, že Pes není materialista, nechová se upjatě a formálně a má rád, když se s ním mluví úplně na rovinu.

miluje: Tygry, Králíky, Koně
dobří přátelé: Myši, Hadi, Opice, Psi
toleruje: Kozy, Kohouty, Vepře
nemívá v lásce: Buvoly, Draky

Muž:
Bývá považován za osamělého, někdy i chladného. Je ovšem obdarován některými zajímavými prvky. Když se člověk dívá na jeho poněkud předimenzované pohlaví, říká si, že se s ním dá udělat překrásná věc. A má pravdu, protože Pes je vášnivým milencem, který může dát opravdu vše a navíc se změnit přímo v profesionála. Umí vyhovět na objednávku. Rád nerozvážně vyhledává znamení, s nímž by mohl mít problémy. Je to taková masochistická tendence. V jeho sexuálních dobrodružstvích se může jednat až o posedlost. Ponecháme-li stranou sex, má široké horizonty. Jeho profesionální život zahrnuje všechny oblasti. Jeho partnerka musí vědět, jak jej uspokojit, musí být způsobná, šaramantní, citlivá. Musí být shovívavá k jeho občasné duševní nepřítomnosti a také dočasné sexuální zdrženlivosti. Tyto přestávky jsou vlastní tomuto znamení. Prostě je potřebuje.

 

CYKLICKÝ HOROSKOP

Doba obnovy (21.2.)

Toto období spadá do konce zimy a do poslední etapy ročního cyklu. Celá příroda je zdánlivě ještě mrtvá, ale již můžeme pocižovat narůstající sílu Slunce, která rovnodenností procitne z noci a pozvolna probouzí nový život. Tato doba je jako most mezi dvěma propastmi – mezi vzestupem přírodní síly, která umožňuje pomalý start života ke světlu, a pádem do temnot a smrti. Je to období velkých přeměn – smrti a znovuzrození. Tyto dvě extrémní přírodní síly poznamenávají také člověka narozeného v tomto období. Celý život se většinou snaží nalézt vnitřní rovnováhu, ale většinou se mu to nepodaří. Lidé tohoto období jsou citliví a vnímaví jedinci, kteří si s praktickou stránkou běžného života nevědí příliš rady. Jsou soucitní, vřelí a velkorysí. I když sami mají problémy, dovedou těm, kteří se na ně obrátí s těžkostmi, pomoci. Ale s každým, i se svými nejbližšími přáteli, jednají velmi korektně a udržují si určitý odstup, protože je jim vrozená značná nedůvěra. Sami se jen málokdy svěřují a dávají najevo trápení, na čemž má podíl jejich dokonalé sebeovládání. Mají svoji hrdost a za žádnou cenu nechtějí být litováni. Na kritiku reagují mnohdy příliš citlivě, nikdy by ji neměli brát tolik osobně a zachovávat si zdravý nadhled. Tito lidé mají neomylné instinkty, které jim umožňují předvídat události i záměry ostatních, proto není snadné je přelstít. Více věří vlastním pocitům než faktům a zkušenostem druhých.

Tito lidé potřebují povolání, které bude vyhovovat jejich povaze. Potom jsou nesmírně pracovití, pružní a disponují značným množstvím energie a vitality. Vše, co začnou dělat, vždy dotáhnou do konce. Mají neobyčejnou schopnost vcítit se do druhých lidí. Najdou uplatnění v sociální práci, v péči o druhé, často mívají umělecké nadání.

Láska a pocit, že je někdo upřímně miluje a potřebuje, jsou pro ně přímo elixírem života. Lidé tohoto období patří k velmi citlivým a svým emocím dávají volný průběh. Jsou snadno zranitelní, proto potřebují vnímavého partnera. Od svého partnera očekávají věrnost a oddanost.

Tito lidé citlivě reagují na změny počasí a ze všech lidí nejvíce reagují na fáze Měsíce a projevují zvýšenou citlivost i na léky. Milují dobré jídlo, což může mít za následek obezitu a další potíže s tím spojené. Někdy mohou přehnanou konzumací jídla řešit svoje osobní problémy. K nejcitlivějším místům patří končetiny, často trpí otoky či revmatismem. Pro zdraví by se měli naučit střídmosti, nezapomínat na pravidelný odpočinek a spánek. Nezbytný je pro ně pobyt v přírodě a měli by se věnovat některému nenáročnému sportu.

 

EGYPTSKÝ HOROSKOP

Amon - Rea (21.2.)

Jeden z nejvýznamnějších egyptských bohů – hlavních stvořitelů, je bohem vzduchu a dechu. Připisovány jsou mu i věštecké schopnosti. Amon byl uctíván jako bůh plodnosti, později se jeho jméno spojilo se jménem nejvyššího slunečního boha Rea. Amon v podobě hada byl první bytostí v prvotních vodách a oplodnil kosmické vejce, ze kterého povstal život. Jeho manželka byla bohyně Mut.

Egypťané věřili, že narodit se v tomto období je výzvou a příležitostí k velkému štěstí. Není proto divu, že mnozí vynikající badatelé a učenci byli zrozeni právě v tomto období. Tito lidé ztělesňují původ a výchozí bod veškeré činnosti. Oplývají silou, energií, zdravím a žijí budoucností. Jsou velmi inteligentní, originální a poznatků či dovedností nabývají snadno. Mívají velké ideály a jejich přirozená snaha po dokonalosti je nutí k tomu, aby si stavěli vysoké požadavky jak na sebe, tak na své okolí. Ale jejich myšlenky a cíle mohou být někdy příliš utopické. Když zjistí, že se zmýlili, jen velmi těžko se smiřují s porážkou. Je nemyslitelné je donutit, aby jednali proti svému přesvědčení.

Hlavním motivem v jejich práci nebudou peníze, ale pocit seberealizace, entuziasmus a cit pro spravedlnost (jsou schopni pro dobrou věc nemálo obětovat a “nastavit svůj vlastní krk”). Ale měli by být méně důvěřiví k ostatním lidem, kteří je mohou zneužívat.

Nositelé tohoto boha bývají velmi milováni, ale jejich city jsou jen zřídkakdy silné. Jsou poněkud zdrženliví a jen velmi neradi o svých citech hovoří. Není lehké s nimi žít, protože jsou velmi nároční, ale zato věrní, oddaní a spolehliví.

 

MESAČNÝ HOROSKOP

Typ vypouklé luny (21.2.46)

všichni lidé, kteří se narodili, když byla Luna mezi 135 a 180 stupni před Sluncem, to znamená několik dní před úplňkem.

Při vypouklé Luně měsíční světlo dále sílí, ale ještě pořád to není úplněk. Lidé narození za této fáze věnují hodně pozornosti jakémusi "sebeobjevování". Vyvinuli si už schopnost osobního růstu a chtějí udělat ze svého života něco hodnotného. Neustále se chtějí vyvíjet, neustále se ptají "proč" - kam jdou, jak rostou, jestli to, co dělají, má význam. Nic nepovažují za pevně dané. Je pro něj velice důležité mít ve věcech jasno, vysvětlovat si je a objevovat lepší způsoby, jak je dělat. Obvykle mají také pronikavé myšlení a schopnost navzájem spojovat myšlenky a koncepce. Jsou schopni se totálně zasvětit nějaké osobnosti nebo "věci" (a nebo chtějí, aby pro ně se stejnou oddaností pracovali ostatní).

Datum : 21. február 1946 0:00:00
Měsíční cyklus kompletní z : 32.06%
Úplnost Měsíce : 64.12%

 

  

Numerologie

Datum narození : 21.2.1946

Vibrační číslice : 7


Představuje osudovost a záhadnost. Lidé s touto vibrační číslicí jsou velmi hloubaví, mají velkou představivost a hodně inspirace. Mají duševní úvahu, a proto rádi vyhledávají neprobádané situace a studují věci málo známé. Sedmička představuje symbol moudrosti a dokonalosti, proto je často používaná (např. 7 dní v týdnu, 7 tónů ve stupnici nebo 7 hlavních planet). Je symbolizovaná Saturnem, který je spojený se záhadami. Tato planeta bývá též nositelem neblahých předsevzetí. Člověk s touto vibrační číslicí je houževnatý, zdolává těžké překážky a mlčky překonává i velmi nepříznivé situace. Často bývá samotářský. Má léčitelské nadání a velkou magickou sílu.

Numerologická tabulka

3  (0)

6 (1)

9 (1)

2 (2)

5 (0)

8 (0)

1 (2)

4 (1)

7 (0)


Slovní vyjadřování
Dvě jedničky v mřížce - s vyjadřováním hlubších citů žádné potíže nemáte a cítíte potřebu o nich mluvit. Díváte se na situaci a problém z obou stránek, nejste tvrdohlaví, aby jste neviděli stanovisko druhého, ani tak hrdí, aby jste se nedokázali omluvit, když cítíte, že jste byli v neprávu a připadá vám přirozené, aby se stejně choval i druhý. V lásce komunikujete zcela bez zábran a vždy řeknete co se vám líbí a co vám vadí.

Intuice
Dvě dvojky v mřížce - výrazná schopnost intuice, která vám umožňuje vžít se do situace druhého a plně pochopit, co váš protějšek cítí, uzavíráte přátelství na celý život. Lidé kolem vás cítí vaše hluboké porozumění pro druhé, a to je k vám přitahuje. Jste ohleduplnými, romantickými milenci, kterým dělá větší potěšení dávat než přijímat. Lidé s dvojkami v mřížce mají velké štěstí, a v sobě mají vrozenou potřebu klidu a nejlépe se jim daří v tichém, klidném, harmonickém prostředí.

Pojmová představivost a mentální postřeh
Chybějící trojka - trpíte na neschopnost vnímat abstraktní pojmy, problémy s orientací a na neschopnost poradit si s jednoduchými logickými postupy.

Zručnost a asertivita
Jediná čtyřka v mřížce dodává stabilitu a vyvolává snahu po dokonalosti. Nejste spokojeni s tím, co děláte dokud to nebude přesně podle vašich představ. Tím trápíte sebe i ostatní, projevujete se na fyzické úrovni a jste manuálně dovední. V oblasti svého zájmu dokážete být puntičkářští a pořádní, ale naprosto vám uniká, že v mnoha dalších oblastech života máte naprostý chaos. Nedostatek sebejistoty. Materiální zabezpečení je pro vás krajně důležité a rádi stojíte oběma nohama pevně na zemi. Život vás těší daleko víc, když se můžete pohybovat v rámci uspořádané struktury nebo zaběhnuté praxe. Rozháraný způsob života vám velmi snadno může přivodit nemoc. Jako milenci jste vášniví a vroucí, a protože je čtyřka především fyzické číslo, vrhají se lidé se čtyřkou do milování aktivně a leckdy neúnavně.

Citová hloubka a vůle
Chybějící pětka - málo pohnutek a vytrvalosti k dokončení úkolu, polovičatost, důležitost plnění úkolů jeden po druhém, stanovit reálné cíle.

Láska ke kráse, k domovu a k rodině
Jediná šestka v mřížce symbolizuje hlubokou lásku k domovu a rodině, schopnost ocenit krásu ve všech aspektech života a umělecké nadání. Nejlíp se vám daří v harmonickém prostředí, mezi lidmi, kteří vás milují a oceňují vaše snažení. Nesnášíte domácí prostředí, ve kterém chybí vřelost a na stresové situace reagujete úzkostně. Máte často neuvěřitelnou paměť; i ti, kteří doznávají, že škole moc nedali. V lásce je pro lidi s šestkou potřeba něhy tak veliká, že se mnohem častěji milují kvůli pocitu blízkosti a fyzického kontaktu, než pro akt samotný. Ne, že by sex nepotřebovali, potřebují ho, ale jejich potřeba něhy a tepla je silnější. Často mívate silnou vazbu na jednoho z rodiču.

Pochopení a účast
Chybějící sedmička - velká váhavost, těžko se prosazujete a mluvíte na veřejnosti, samota vás pak velmi tíží.

Logika a intelekt
Chybějící osmička - Snažíte se nejednat podle prvního popudu a pokaždé vše pečlivě zvážit, nesnášíte mravenčí práci, máte silný smysl pro humor, ale nedokážete přijmou vtip o sobě. Nesnášíte když si vás někdo dobírá.

Analytické schopnosti
Jediná devítka v mřížce - Jedná se o číslo duchovního porozumění a odpovědnosti vůči druhým, číslo hledající pravdu, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasům nitra. Disponujete schopností chápat potřeby a pocity druhých, a nalézt hlubší a hodnotnější smysl života. Devítky v mřížce vybavují lidi vysokými ideály a schopnostmi provést své životy cestou zkušenosti a pochopení. Máte schopnost vnímat a přijmout či odvrhnou víru či filozofii.

Prázdné roviny
Rovina vize – 3, 5, 7
schopnost lidí vidět daleko dopředu a jít v životě za svými ideály. Tito lidé mají neuvěřitelnou emocionální sílu a odvahu. Neznají problémy s tím, co je přednější, proto u nich nikdy neexistují pochybnosti o tom jak jednat. Pro uměleckou tvorbu je tato rovina nesporným přínosem. Ve vztahu jsou nesmírně velkorysí a z tohoto důvodu je druzí tak často zneužívají.

Numerologický rozbor jména Alan Rickman

Činné číslo: 1 (podstata dané bytosti, jaký je člověk uvnitř)

Jednička přináší vynalézavost a nervové napětí.

Dědičné číslo: 6 (ukazuje přínosy našich předků naší fyzické, duševní i duchovní stránce)

Šestce patří porozumění.

Intinmí číslo: 3 (vnitřních nebo skryté ideály a touhy)

Touha projevovat se ve všech oblastech života. Nezávislost a radost ze života. Potřebuje činnost, která by jí dovolila povolit uzdu představivosti. Trojka touží vyjadřovat své myšlenky a být ve spojení s ostatními.

Číslo realizace: 4

Uspěje díky vlastnímu úsilí a trpělivosti, ale úspěch se dostavuje pomalu.


      
Většina textu na této stránce (pokud není uvedeno jinak) byla použita ze stránek www.vestirna.com.


Nahoru